Nyhet

Framgångsrikt försök med kamratstöd

Att känna sig behövd är viktigt för att må bra. På Vindelgatans psykiatriboende i Ludvika har man under våren framgångsrikt genomfört en testomgång med kamratstöd. Nu är ambitionen att permanenta samtalsgrupperna – och samtidigt erbjuda stödet till en större målgrupp.

På Vindelgatan finns ett av kommunens särskilda boenden för personer med långvarig psykisk ohälsa. Mellan januari och juni hölls samtalsgrupper och kamratstöd vid totalt nio tillfällen.

Målet: Att förbättra deltagarnas sociala funktion, känsla av samhörighet och erfarenhetsutbyte samt upplevelsen av att vara behövd och hörd.

– Inom vården är man ofta bara mottagare. Här vänder vi på det och gör deltagarna till producenter. En viktig rollförändring, säger Jan Regedantz-Valentin, utvecklingsledare på vård- och omsorgsförvaltningen.

Samtalsledare

I de timslånga samtalsgrupperna fick de tre deltagarna med stöd av en samtalsledare ventilera saker de tycker är väsentliga i sina livsstörningar, och samtidigt stötta sina kamrater och medboende i vissa frågeställningar.

– Ambitionen är att de ska känna sig kompetenta och ha kunskaper som är värda att dela med andra. Känna sig behövd helt enkelt. Samtalsgrupperna och kamratstödet hjälper även till att skapa konturer som bryter av mot den generella vardagen.

Kunskapskälla

Jan Regedantz-Valentin vittnar samtidigt om att samtalsgrupperna är en värdefull kunskapskälla för personalen – vilket utvärderingen av projektet skriver under på.

– Målgruppen får växa samtidigt som medarbetarna känner att de gör något otroligt meningsfullt och viktigt för deltagarna.

Fortsättning

Ambitionen är att fortsätta med samtalsgrupperna och kamratstödet under hösten.

– Det här är betydelsefullt på så många plan och förbättrar serviceutbudet för invånarna i Ludvika. Vilka som erbjuds plats är inte bestämt än, men tanken är att bredda det till andra grupper inom socialpsykiatrin och även välkomna personer som inte bor på Vindelgatan.

Stöd

Mår du eller någon i din omgivning dåligt? På Folkhälsomyndighetens webbplats Din psykiska hälsa Länk till annan webbplats. samlas kunskap om vad som påverkar din psykiska hälsa, vad du kan göra för att må bättre och hur du kan hjälpa andra.

Kontakta oss

Ludvika kommun
info@ludvika.se
0240-860 00

Publicerad: 10 jul 2024

Uppdaterad: 10 jul 2024