På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Affisch för mångfaldsdag.

Biologiska mångfaldens dag — högtidsdag för naturen firas i Grangärde

22 maj uppmärksammas internationella FN-dagen Biologiska mångfaldens dag med en mängd olika evenemang. I Grangärde arrangeras lördagen innan (18 maj) föreläsning och guidning om biologisk mångfald i trädgårdar och odlingar.

Annevi Sjöberg, författare till Skogsträdgården – utsedd till årets trädgårdsbok 2018 – kommer då att prata om hur du genom att odla ätliga växter kan skapa en oas av biologiska mångfald i din trädgård.

Per Skoog från Grangärdebygdens intresseförening kommer att leda en vandring bland Grangärdebygdens trädgårdar och odlingar.

Även fika erbjuds. Samlingsplatsen på lördag är Sockenstugan, Grangärde och arrangemanget pågår 9.00-12.00, där mångfaldsvandringen bland Grangärdebygdens trädgårdar och odlingar förväntas pågå ungefär till tolvtiden.

– Det ska bli intressant och roligt att lära sig mer om vad man själv kan göra för att gynna biologisk mångfald i sin trädgård eller sina odlingar, säger Elisabeth Åsenius, initiativtagare och samhällsplanerare på Ludvika kommun.

Kommit långt på två år

På bara två år har dagen etablerat sig som en av Sveriges största naturhögtider. I år arrangerar naturorganisationer, kommuner, skolor, myndigheter och privatpersoner över 200 aktiviteter runt om i landet, från Kiruna i norr till Ystad i söder.

Det görs både för att visa upp vår artrika natur och för att uppmärksamma en av vår tids stora ödesfrågor – den oroväckande snabba förlusten av biologisk mångfald.

En artrik och varierad natur är en viktig försäkring inför framtiden. FN:s vetenskapliga expertpanel för biologisk mångfald (IPBES) slog i sin senaste rapport fast att naturen och den biologiska mångfalden utgör ett säkerhetsnät, som är "ansträngt till bristningsgränsen".

"Måste visa upp mångfalden"

Den uppmärksammade IPBES-rapporten konstaterade att skydd och återskapande av natur är viktiga delar av lösningarna både för klimatkrisen och mänskligheten.

– För att bevara den biologiska mångfalden är det viktigt att det inte bara känns som ett teoretiskt begrepp, vi måste visa upp vad den biologiska mångfalden faktiskt är. Det hoppas vi kunna göra med hjälp av alla de aktiviteter som sker över hela landet. Aldrig förr har så många olika naturaktiviteter skett runt samma datum över hela landet. Det är inte bara en högtidsdag för naturen, det handlar också om folkbildning, säger Moa Pettersson, talesperson för Biologiska mångfaldens dag-initiativet.

För att uppmärksamma frågan om biologisk mångfald startades för två år sedan ett initiativ för att etablera Biologiska mångfaldens dag som en naturtemadag med fokus på artrikedom.

Över 200 evenemang

Redan första året engagerade sig Sveriges naturföreningar, kommuner, länsstyrelser, naturum och mängder av privatpersoner.

I fjol arrangerades det över 190 aktiviteter i samband med Biologiska mångfaldens dag 22 maj och i år sker en bra bit över 200 evenemang runt om i landet, från Kiruna i norr till Ystad i söder.

Se alla aktiviteter uppdelade på en karta: www.biomfdag.se/aktiviteter-karta länk till annan webbplats

Läs mer på www.BioMfDag.selänk till annan webbplats

Alla aktiviteter: www.biomfdag.se/aktiviteter-karta länk till annan webbplats

Huvudpartner: Naturskyddsföreningen.

Om biologisk mångfald

Biologisk mångfald, en artrik och varierad natur, anses vara ett bra skydd mot många av hoten som naturen och mänskligheten står inför. Enligt FN:s vetenskapliga expertpanel för biologisk mångfald (IPBES) närmar sig en miljon djurarter utrotning och det krävs ”grundläggande, systemomfattande förändringar” för att rädda ”grunden för våra ekonomier, försörjning, livsmedelssäkerhet, hälsa och livskvalitet över hela världen”.

Biologisk mångfald är också en viktig försäkring mot många hot. En artrik och varierad skog lagrar till exempel mer koldioxid än ett trädplantage. En myllrande våtmark minskar övergödningen och gör samhället mindre sårbart mot översvämningar. En äng med en mångfald av växtarter gynnar pollinerare betydligt bättre än en gräsmatta med få arter.

Biologisk mångfald är också ett riksdagsbeslut. Riksdagen har formulerat att ”den biologiska mångfalden ska bevaras”, i sina miljökvalitetsmål. Sverige har även skrivit på konventionen om biologisk mångfald och har därmed lovat att försöka bevara den naturliga mångfalden inom landet. I dagsläget ser det inte ut att lyckas. Miljömålet “Ett rikt växt- och djurliv” kommer enligt Naturvårdsverkets bedömning inte att nås till 2020 med nuvarande insatser. Tvärtom går utvecklingen åt fel håll och “förlusten av biologisk mångfald fortsätter".

Sidan senast uppdaterad: 2019-05-14

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N2.sitevision-cloud.net · 18/07 04:36:17