På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Vatten

Fortsatt tjänligt badvatten

Alla badvattenprov som togs den 23 juli i Övre Hillen och Gårlången samt vid Gonäslandet har visat på tjänligt badvatten och låga bakteriehalter.
Därför är det nu inga särskilda rekommendationer kvar vad gäller bad.

Förhöjda värden i Marnästjärn kan bero på äldre utsläpp

Det som sticker ut nu är vattenprovet i den vik där bäcken från Marnästjärn rinner ut. Analysresultatet visar på ”tjänligt” ur bakteriologisk synpunkt men det finns förhöjda halter av långlivade bakterier. Samma sak visar ett prov från nära botten i Marnästjärn från den 23 juli. Det kan tyda på kvardröjande effekter av något äldre utsläpp. Ett visst utsläpp gjordes i samband med lagningen av läckan vid Gårlångsvägen för cirka sex veckor sedan. WBAB skall kontrollera ledningsnätet runt Marnästjärn med avseende på bräddningar från det kombinerade ledningsnätet. Marnästjärn är under inga omständigheter lämplig för bad, men det är ändå av intresse att ta prover där eftersom Marnästjärn rinner ut i Övre Hillen.

Miljö och bygg fortsätter att särskilt kontrollera vattenkvaliteten runt Övre Hillen.

Vad gäller området runt Gonäsåns utlopp så ser vi det nu som att effekten från utsläppet vid pumpstationen i Björnhyttan har klingat av.

Sidan senast uppdaterad: 2019-07-26

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 23/08 08:37:36