På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Karta över aktuellt gallringsområde.

Gallring av skog väntar vid Knutsbo

Under perioden augusti-september 2019 genomför Ludvika kommun gallringsåtgärder vid Knutsbo, Ludvika.

Det aktuella området är markerat med mörkgrönt på kartan.

Passera området med försiktighet under avverkning!

Stigar i området kan tidvis ha begränsad framkomlighet.

Håll avstånd till arbetsmaskiner, riskavstånd till avverkningsmaskin är 60 meter.

Arbetet bedrivs normalt dagtid, måndag-fredag.

För mer information kontakta: Skogsförvaltare Bert Pilo, 0240-861 08 bert.pilo@ludvika.se eller enhetschef Leif Stjerna 0240-56 55 73 leif.stjerna@ludvika.se

Sidan senast uppdaterad: 2019-07-26

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 23/08 08:38:25