På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Utredarna Gunilla Andersson och Laila Dufström tillsammans med kommunstyrelsens ordförande i Ludvika, Leif Pettersson, och i Smedjebacken, Fredrik Rönning.

Utredarna Gunilla Andersson och Laila Dufström tillsammans med kommunstyrelsens ordförande i Ludvika, Leif Pettersson, och i Smedjebacken, Fredrik Rönning.

Grannkommunerna tar sikte mot gemensam IT-organisation

En gemensam IT-organisation för kommunerna Ludvika och Smedjebacken. Det är förslaget i en utredning som nu lämnas för beslut av respektive kommunfullmäktige.

Den snabba teknikutvecklingen i kombination med bland annat det i dagsläget stora behovet av externa konsulter gav upphov till en diskussion de båda kommunerna emellan, kring framtida eventuell samverkan på IT-området.

Laila Dufström, kanslichef, och Gunilla Andersson, projektkoordinator, på Ludvika kommun har nu utrett frågan via bland annat personalintervjuer, omvärldsanalys och konsekvensanalys.

Förslaget är en gemensam IT-organisation
Förslaget är att slå samman Ludvikas och Smedjebackens IT-verksamhet och att den ska drivas i form av en gemensam nämnd, med Ludvika som värdkommun.

Vinningarna med en sådan lösning tros bli flera, som att personal på ett bättre sätt kan täcka upp för varandra vid frånvaro, att det blir lättare att rekrytera i och med att man blir en större organisation, att man kan nyttja varandras kompetenser bättre och få mer specialkompetens inom vissa områden. Dessutom står man bättre rustat för att möta den allt snabbare tekniska utvecklingen.

I fullmäktige under våren

Förslaget ska nu tas upp politiskt i båda kommunerna och beslut förväntas i fullmäktige i Smedjebacken 29 april och Ludvika 6 maj.

Skulle förslaget godkännas inleds rekrytering av en IT-chef för den gemensamma organisationen. Ambitionen är att denna nya IT-organisation ska vara i gång 1 januari 2020.

Sidan senast uppdaterad: 2019-03-13

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 26/05 17:12:23