På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Buss

Information om nya skoltider utifrån ändrade busstider

Med anledning av ändrade skol- och busstider från och med höstterminen kommer här lite information om det som är på gång.

Förändringarna är en följd av det nya trafikeringsförslag som Region Dalarna/Dalatrafik genomför i samarbete med dalakommunerna.

I nuläget ligger skolornas start- och sluttider nästan samtidigt, vilket kräver ett stort antal fordon för att transportera eleverna till och från skolorna i rätt tid.

Efter justering av skolornas start- och sluttid hinner ett och samma fordon transportera elever till och från fler än bara en skola.

Tåg för vissa

En del elever hänvisas till tågtrafiken och de får då skolkort som gäller även på tåget. Detta gäller främst årskurs 7-9.

I och med dessa justeringar kan man öka antalet bussturer under dagen inom linjetrafiken och det kan bli kortare väntetider för eleverna i anslutning till skolstart och slut.

Vi kommer att informera om alla elevers restider, transportfordon och resvägar under den senare delen av sommarlovet.

Håll koll på Unikum, i brevlådan och på kommunens hemsida.

Ramtider för skolorna

Nedan följer de så kallade ramtiderna för varje skola, alltså de tider som Dalatrafik (nu ingående i Region Dalarna) planerar alla skjutsar efter. Tiderna är anpassade efter ålder på eleverna och därför gäller inte alla sluttider för alla elever.

Detta betyder dock inte att skolschemat ligger exakt efter angivna tider, vilket främst gäller högstadiet.

I kommunen finns sedan 2014 ett beslut på att eleverna kan ha en viss väntetid i anslutning till skolskjutsen, före och efter skolstart, och under den tiden är det skolorna som har ansvar för eleverna. För elever i förskoleklass till årskurs 3 får väntetiden vara maximalt 40 minuter och från årskurs 4 och uppåt kan väntetiden uppgå till max 60 minuter.

Självklart försöker Region Dalarna/Dalatrafik planera all skolskjuts så att det blir så lite väntetid som möjligt.

Skolornas ramtider

Skola

Start kl.

Slut kl.

Slut kl.

Slut kl.

Slut kl.

Solviksskolan

08:25

13:35

14:35Sörviks skola

08:10

13.00

14:00Nyhammars skola

07:45

12:45

14:05Sunnansjö skola

07:45

12:45

14:10Blötbergets skola

08.05

13:40

14.50Parkskolan

08:30

13:30

14:30Lorensberga skola låg- och mellanstadiet

08:20

13:30

14:15Lorensberga skola högstadiet

08:45

13:30

14:15

15:15

16:15

Knutsbo skola

08:20

13.40

14:30Junibackens skola

08:20

13:40

14.30Kyrkskolan mellanstadiet

08:15

13.30

14.15

15.15


Kyrkskolan högstadiet

08:45

13.30

14.15

15.15

16:15

Vasaskolan

08.20

13:30

14:30Fredriksbergsskolan

08.00

13:10

14.50Slussen

08:20

13:30
Kyrkskolan särskola

08:45

14.15

15.15Björkås särskola

08:45

13:30

15:00
Vid frågor och synpunkter är ni välkomna att kontakta Ludvika kommuns skolskjutsamordnare Camilla Areteg, 0240-861 14.

Sidan senast uppdaterad: 2019-05-15

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N2.sitevision-cloud.net · 18/07 04:35:53