På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Kortfattat från kommunfullmäktige

Här är ett kortfattat urval av det som beslutades under måndagskvällens kommunfullmäktige. Protokollet, med reservationer och yrkanden, finns tillgängligt efter den 11 februari.

Lotta Wedman (MP) föreslår i en motion att Ludvika kommun inför ett traineeprogram för blivande chefer. Fullmäktige anser att förslaget är tillgodosett, eftersom Ludvika kommun redan medverkar i ett aspirantprogram inom Falun Borlänge-regionen.

Gun Andersson (C), föreslår i en motion att i nya områden i kommunen, där gator och vägar byggs, borde Ludvika kommun namnge gatorna ur ett jämställdhetsperspektiv och välja kvinnonamn. Fullmäktige beslutar att motionen är tillgodosedd i och med att samhällsbyggnadsnämndens planeringsenhet redan jobbar med att beakta kvinnonamn vid ny namngivning.

Fråga om vårdplatser

Karl Gustav Nilsson (K) har ställt en fråga till vård- och omsorgsnämndens ordförande Åsa Bergkvist (S). Den handlade om varför behovet av vårdplatser på de kommunala äldreboendena har minskat under de senaste åren trots att antalet äldre blivit fler i kommunen.

Åsa Bergkvist svarade att verksamheten i stor del är lag- och behovsstyrd. Antalet platser styrs därmed i hög grad av det faktiska behovet. Statistiken för Ludvika kommun visar vidare att antalet äldre (över 80 år) minskar fram till 2025.

Sammanträdets avslutades med kompletterande val till nämnder, styrelser och stiftelser.

Sidan senast uppdaterad: 2019-02-04

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N1.sitevision-cloud.net · 22/02 15:24:07