Kvalitetsrapport för vård- och omsorg

Syftet med kvalitetsrapporten är att säkerställa och utveckla kvalitén i utförandet till dem verksamheten riktar sig till. Kvalitetsrapporten ska dessutom synliggöra det systematiska kvalitetsarbetet.

Vård- och omsorgsnämnden har tillsammans med dess förvaltning det övergripande ansvaret för vården och omsorgen om äldre och funktionshindrade i Ludvika kommun. Vi ska verka för att dessa målgrupper får det stöd de behöver för att de ska kunna leva ett gott och självständigt liv. Vår ledstjärna är; En trygg vardag med egen makt. Vi svarar också för kommunens kostorganisation som serverar god och klimatsmart mat till kommunens äldreboenden, förskolor och skolor.

År 2023

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsrapport Pdf, 1.3 MB.


Kontakta oss

Vård- och omsorgsförvaltningen

vard.omsorg@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: