Skyddsutrustning till privata utförare i omsorg med anledning av covid-19

  Kommuner som har brist på skyddsutrustning med anledning av covid-19 har möjlighet att skaffa material via SKL Kommentus eller Socialstyrelsen. Även privata utförare kan ta del av detta.

  Det är varje arbetsgivarens ansvar att planera för, köpa in och se till att personalen har tillgång till och instruktioner för den skyddsutrustning som behövs.

  Det finns tre tillvägagångssätt för privata utförare att skaffa skyddsutrustning:

  • Den privata utföraren köper själv in utrustning.
  • Den privata utföraren köper in materiel via SKL kommentus.
  • Den privata utföraren begär stöd från Socialstyrelsen via kommunen.

  Läs mer om bristvaror till kommunala vård- och omsorgsverksamheter 2020länk till annan webbplats

  Beställning via Kommentus inköpscentral

  På uppdrag av SKR har SKL Kommentus Inköpscentral upphandlat skyddsmateriel som kommunerna kan beställa. Privata företag kan, efter godkännande av kommunen, också nyttja avtalet. Ramavtalet täcker det huvudsakliga behovet av ändamålsenligt hälso- och sjukvårdsmaterial som på grund av utbrottet av coronavirus blivit bristvaror i kommunala vård- och omsorgsverksamheter.

  För att bli godkänd som beställare av kommunen skickas ifylld blankett anmälan för avroplänk till annan webbplats till kommunen på adress vard.omsorg@ludvika.se

  Socialstyrelsen, rapportering och begäran om stöd

  Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att säkra tillgången till skyddsutrustning nationellt. Det innebär att Socialstyrelsen kan fördela materiel till kommuner som har akut brist. Fördelningen utgår från de lägesbilder och behov av stöd som kommunerna varje onsdag rapporterar in till Socialstyrelsen. SKR har tagit fram ett förslag till rutin hur privata utförare ska rapportera in sina behov för att ta del av detta. Rutinen innebär att de privata företagen rapporterar till kommunen, och att kommunen rapporterar detta till Socialstyrelsen. Privata utförare inom personlig assistans, bostad enligt LSS, särskilt boende enligt SoL och hemsjukvård kan nu rapportera in behov av skyddsutrustning enligt rutinen.

  Mallar för rapportering av lägesbild

  För att rapportera in behov till kommunerna ska de privata utförarna fylla i mallarna för lägesbild och begäran om stöd.

  Ludvika kommun anmäler det samlade behovet av skyddsutrustning till socialstyrelsen varje onsdag. Använd en av mallarna nedan för att rapportera. Filen skickas till Ludvika kommun via mejl till: vard.omsorg@ludvika.seDin anmälan behöver ha skickats senast tisdag klockan 10.00.

  Mall lägesbild privata utförare (Excel, öppnas i nytt fönster)länk till annan webbplats
  Mall begäran om stöd privata utförare (Excel, öppnas i nytt fönster)länk till annan webbplats

  Ansvaret för att det finns skyddsutrustning övergår inte till kommunen även om företaget rapporterar brist, men kommunerna och de privata utförarna bör samverka i frågan så långt möjligt

  Kontakta oss

  Ludvika kommun
  info@ludvika.se
  0240-860 00

  Sidan uppdaterades:

  På www.ludvika.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.