Skyddsutrustning till privata utförare i omsorg med anledning av covid-19

Kommuner som har brist på skyddsutrustning med anledning av covid-19 har möjlighet att skaffa material via SKL Kommentus eller Socialstyrelsen. Även privata utförare kan ta del av detta.

Det är varje arbetsgivarens ansvar att planera för, köpa in och se till att personalen har tillgång till och instruktioner för den skyddsutrustning som behövs.

Det finns tre tillvägagångssätt för privata utförare att skaffa skyddsutrustning:

  • Den privata utföraren köper själv in utrustning.
  • Den privata utföraren köper in materiel via SKL kommentus.
  • Den privata utföraren begär stöd från Socialstyrelsen via kommunen.

Läs mer om bristvaror till kommunala vård- och omsorgsverksamheter 2020 Länk till annan webbplats.

Socialstyrelsen, rapportering och begäran om stöd

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att säkra tillgången till skyddsutrustning nationellt. Det innebär att Socialstyrelsen kan fördela materiel till kommuner som har akut brist. Fördelningen utgår från de lägesbilder och behov av stöd som kommunerna varje onsdag rapporterar in till Socialstyrelsen. SKR har tagit fram ett förslag till rutin hur privata utförare ska rapportera in sina behov för att ta del av detta. Rutinen innebär att de privata företagen rapporterar till kommunen, och att kommunen rapporterar detta till Socialstyrelsen. Privata utförare inom personlig assistans, bostad enligt LSS, särskilt boende enligt SoL och hemsjukvård kan nu rapportera in behov av skyddsutrustning enligt rutinen.

Mallar för rapportering av lägesbild

För att rapportera in behov till kommunerna ska de privata utförarna fylla i mallarna för lägesbild och begäran om stöd.

Ludvika kommun anmäler det samlade behovet av skyddsutrustning till socialstyrelsen varje onsdag. Ni kan skicka in era behov till oss via e-post: vard.omsorg@ludvika.se

Din anmälan behöver ha skickats senast tisdag klockan 10.00.

Ansvaret för att det finns skyddsutrustning övergår inte till kommunen även om företaget rapporterar brist, men kommunerna och de privata utförarna bör samverka i frågan så långt möjligt

Ersättning för skyddsutrustning

Ersättning gällande skyddsutrustning ska sökas via Försäkringskassan. Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Ludvika kommun
info@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: