Vid samhällsstörning

Om en katastrof eller större olycka inträffar i Ludvika kommun, kommer kommunen att lämna information på ludvika.se.

Sveriges viktigaste nummer

112 – vid fara för liv, egenom och miljö

113 13 – informationsnummer vid stora olyckor och kriser

114 14 – polisens nummer vid icke akuta händelser

1177 – sjukvårdsrådgivning via telefon

Extraordinära insatser

Om kommunledningen och räddningstjänsten bedömer att extraordinära insatser behöver göras, inkallas den övergripande kommunala ledningsgruppen, samt vid behov den kommunala ledningsstaben.

Om behov av psykiskt och socialt omhändertagande uppstår kallas även POSOM-gruppen in.

Brandriskprognoser

Håll dig uppdaterad på hur stor brandrisken är innan du eldar. Brandrisken uppdateras dagligen på Räddningstjänsten Dala mitts hemsida Länk till annan webbplats.
Brandrisken graderas på en skala från 1-5, där 1 bedöms som mycket liten brandrisk och 5 som mycket stor. Var uppmärksam på att detta kan ändras från dag till dag.

Information om händelser

Kontakta oss
Ludvika kommun
info@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: