På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Omsorg och stöd

Hjälpande hand.

Vårt arbete med omsorg och stöd vänder sig i första hand till äldre, personer med funktionshinder i alla åldrar, anhöriga till äldre och funktionshindrade, flyktingar och personer som behöver socialt eller ekonomiskt stöd.

Exempel på vilket stöd du kan och har rätt att få är:

  • Äldre kan få hjälp och stöd i hemmet, trygghetslarm, korttidsboende och särskilt boende.
  • Anhöriga kan få avlösning i vårdsysslan.
  • Personer med en funktionsnedsättning kan få  hjälp och stöd i hemmet, sysselsättning, boende, kontaktperson och korttidsvistelse.
  • Som flykting har du möjlighet att få speciellt stöd från kommunen för att lättare komma in i det svenska samhället. Introduktion, tolk,språk och praktik.
  • Ekonomiskt stöd.
  • Stöd och rådgivning vid missbruk och våld.
  • Stöd och rådgivning till barn, ungdomar och familjer.
  • Familjerättsliga frågor som faderskap, adoption, vårdnad av barn.

   I menyn till vänster hittar du ytterligare information.

E-jänster i Ludvika kommun
Vi behöver alltid familjehem
Kurser i samhällsorientering
Ring Servicetelefonen, 0240-868 37,  för att få svar på frågor som rör äldre- och handikappomsorg

Servicetelefon

Hit vänder du dig för att få svar på frågor som rör äldre- och handikappomsorg. OBS! Telefontid 1/5-31/12 vardagar 9:30-11:30.

Vardagar klockan

9-12, 0240-868 37

Relaterad information

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15


Servicetelefon för äldre- och handikappomsorg
Vardagar kl 9:00-12:00
0240-868 37
OBS! Ändrade telefontider 1/5-31/12
Vardagar 9:30-11:30


Mottagningen för individ- och familjeomsorgen
0240-860 00 när det gäller:

Försörjningsstöd, rådgivning och tidsbokning:
måndag-fredag 08.00-09.30

Missbruk, sociala frågor som rör barn och vuxna,
telefontid 8:00-12:00, 13:00-16:00

Vid akuta ärenden inom individ- och familjeomsorgen på kvällar och helger kan du kontakta polisen telefon 112 så hjälper de dig att komma i kontakt med Socialjouren.

Dataskyddsombud:

E-post: dataskyddsombud@ludvika.se Postadress:
Dataskyddsombud
Ludvika kommun
771 82 LUDVIKA

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 15/09 07:58:38