På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Äldreomsorgens nationella värdegrund

En värdegrund byggs upp av gemensamma värderingar om hur vi ska bemöta varandra. I en verksamhet beskriver värdegrunden det förhållningssätt som personalen ska ha i sitt arbete.
Enligt ett tillägg i socialtjänstlagen ska all personal i äldreomsorgen arbeta för att du får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Du avgör vad det innebär för dig. Därför är det viktigt att alla personal du kommer i kontakt med inom äldreomsorgen frågar dig om dina synpunkter och önskemål. Det är dina behov som styr hur din vård och omsorg ska ges så att du kan leva det liv du vill och kan.

Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar med att ta fram lokala värdighetsgarantier.

Sidan senast uppdaterad: 2018-03-22

Kontakta oss
Vård- och omsorgsförvaltningen

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 23/08 08:54:52