På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Aktuell information

ANHÖRIGVÅRDARKORT

Vård- och omsorgsförvaltningen erbjuder ett så kallat AnhörigvårdarkortPDF för personer som vårdar en närstående.

Kortet är en service och trygghet både för den som vårdas och för anhörigvårdaren om denne råkar ut för akut sjukdom eller olycka.

För att beställa ett kort fyller du i beställningsblanketten eller vänder dig till kommunens anhörigkonsulent Torild Ibsen 0240-863 91

Ludvika kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen, Anhörigstöd
Box 213
771 25 Ludvika

 

REKREATION FÖR ANHÖRIGVÅRDARE

(ANSÖKNINGSRIDEN FÖR ÅRETS VISTELSE PÅ WANBO HAR GÅTT UT)

Ludvika och Smedjebackens kommun erbjuder i samverkan anhörigvårdare en kostnadsfri rekreationsvistelse på Wanbo herrgård under vecka 35 eller 36. Sedan  år 1994 erbjuds anhörigvårdare i Ludvika en kostnadsfri rekreation som ett särskilt anhörigstöd. 

Intresseanmälan kan du skriva ut här eller beställa på servicetelefonen 0240-868 37 eller hos anhörigkonsulenten på 0240-863 91. Den finns att hämta i  förvaltningshuset Marnäslidens reception (Biskopsvägen 10, Ludvika).

ANSÖKNINGSTIDEN FÖR ÅRETS VISTELSE PÅ WANBO HAR GÅTT UT

- Är du folkbokförd i Ludvika kommun/Smedjebackens kommun?
- Har din närstående en psykisk eller fysisk funktionsnedsättning som medför behov av tillsyn från dig dygnet runt?
- Har du en äldre närstående med långvarig sjukdom?
- Är du anhörigvårdare till en person med stort omvårdnadsbehov?

Det tillkommer inga kostnader för mat eller boende för dig som anhörigvårdare. Du får själv stå för resan till den aktuella platsen, men vård- och omsorgsförvaltningen kan vara behjälpliga med att ordna samåkning om du inte har möjlighet att ta dig till anläggningen på egen hand.

Behöver din närstående tillsyn eller avlastningsboende ska detta anges i din intresseanmälan. Tillsynen av din närstående under perioden är också kostnadsfri.

Du tilldelas vistelsen i mån av plats. Den som inte tilldelats anhörigrekreation tidigare år har företräde. Om du som anhörigvårdare själv har behov av hemtjänstinsatser från kommunen kan vi tyvärr inte erbjuda dig detta stöd. Den som inte har deltagit i anhörigrekreation tidigare har företräde framför den som beviljats tidigare.


LÄGER FÖR UNGA ANHÖRIGA TILL DEMENTA ÅR 2019

Varje år arrangeras nationella läger för unga anhöriga med demenssjuk förälder, på flera platser i Sverige. Alla unga anhöriga från hela Sverige välkomnas, men lägren kan bara ta emot ett begränsat antal deltagare. Anhörigkonsulenterna i Avesta och Mora kommun arrangerar lägren. I februari 2019 är det möjligt att ansöka om lägerplats.

 Lägrens mål och syfte är:

  • Att bryta känslan av ensamhet och träffa andra som befinner sig i liknande situation.
  • Att få kunskap om demenssjukdomar och bemötande.
  • Att få umgås och skapa nya kontakter som kan vara värdefulla inför framtiden.
  • Att få möjlighet att lyssna och ställa frågor till kunniga föreläsare med specialkompetens inom demenssjukdomar.


ANHÖRIGLINJEN - Stödtelefon för anhörig

Många anhöriga vet inte vilket stöd som finns eller till vem man vänder sig. I de fallen kan vi hjälpa till med information och hänvisa dem vidare. Det kan också handla om att bara få lätta sitt hjärta eller att få tala med en oberoende part.Telefonen bemannas av medarbetare vid Anhörigas Riksförbund som besvarar inkommande frågor eller lotsar till rätt person.
Telefonnumret till Anhöriglinjen är 0200-239500
Hemsida: https://anhorigasriksforbund.se/anhoriglinjenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
E-post: anhoriglinjen@anhorigasriksforbund.se  
Öppettider :
Måndag:10:00-12:00 samt 13:30–15:00
Tisdag:   10:00-12:00 samt 13:30–15:00
Onsdag: 19:00-21:00
Torsdag: 10:00-12:00 samt 13:30–15:00
Fredag:   10:00-12.00 samt 13:30–15:00

 

SJÄLVMORDSLINJENlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster: Öppen stödtelefon dygnet runt. 

Telefon 901 01
Hemsida: https://mind.se/hitta-hjalp/sjalvmordslinjenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Välkommen att ringa eller chatta anonymt med volontärer om du har tankar på att ta ditt liv, eller för dig som har frågor om närstående som du misstänker är i riskzonen. 

Sidan senast uppdaterad: 2019-06-24

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Servicetelefon 0240-868 37
Vardagar 9:00-12:00
OBS! Ändrade telefontider 1/5-31/12
Vardagar 9:30-11:30

Besöksadress
Marnäsliden
Biskopsvägen 10
Ludvika

 

Anhörigkonsulent 0240-863 91

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 15/09 07:45:06