På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Budget- och skuldrådgivning

Sedan 1994 har det varit lagstadgat att skuldsatta personer ska kunna få hjälp av kommunen att reda upp sin ekonomi. Kommunens service består i budgetrådgivning, skuldrådgivning och skuldsanering.

All rådgivning är avgiftsfri och sekretessbelagd.

Verksamheten är till för att hjälpa och stödja dig så att du kan hitta långsiktiga lösningar på dina ekonomiska problem. Rådgivningens mål är att vara en hjälp till självhjälp. Arbetet gör budget- och skuldrådgivaren tillsammans med dig för att få en lösning på de problem som uppstått.

Ett skuldsaneringsärende är ofta omfattande och kräver stora arbetsinsatser. Ett ärende kan dessutom sträcka sig över lång tid. Det är inte ovanligt att ärenden pågår längre än ett år. Arbetet innebär att rådgivaren aktivt arbetar för en förändring tillsammans med den som söker hjälp.

Den skuldsattes problem karakteriseras ofta av trassliga skuldsituationer, dålig överblick över ekonomin, ångest och oro över framtiden. I många fall är den som söker hjälp resignerad och orkar inte komma ur situationen på egen hand. Reaktionerna vid överskuldsättning kan vara olika. Men det är ofta karaktäriskt att man mår fysiskt och psykiskt dåligt, har svårt att ta kontakt med rådgivare, inte kan skilja på de olika skeendena i skuldhanteringen och har svårt att förstå vad som händer.

Hur går det till?


Boka tid


Budget- och skuldrådgivaren kan nås via telefon, besök eller e-post. Det vanliga är att du själv ringer och beställer en tid för ett första möte. I en del fall sker kontakten genom andra myndigheter som till exempel vårdgivare, kronofogdemyndigheten eller socialtjänsten.

Kontaktuppgifter hittar du i högerspalten.

Första mötet


Första mötet tar cirka 1-3 timmar. Under denna tid gör rådgivaren tillsammans med dig en hushållsbudget samt en låneöversikt. I de flesta fall visar budgeten ett underskott, i några fall finns det ett betalningsutrymme. Det är viktigt i rådgivningen att få en överblick över situationen, diskutera problem och eventuellt förslag till åtgärder som kan förbättra hushållsekonomin. I många rådgivningsärenden är det ofta fråga om att få ned månadskostnaderna i löpande konsumtion, eller krediterna, för att få ekonomin att gå ihop. De åtgärder som förekommer är att informera om olika bidrag, hjälp vid omprövningar av beslut till exempel förändring av kravet från kronofogden.

Det fortsatta arbetet


Hur det fortsatta arbetet ser ut beror på vilka möjligheter budgeten tillåter efter den gemensamma genomgången med budget- och skuldrådgivaren.

Avgörande för det fortsatta arbetet med skuldproblemen beror i hög grad på vilket betalningsutrymme som kan finns i den egna budgeten. Om det visar sig vara ett underskott som inte kan lösas måste andra åtgärder vidtagas. Kontakter tas med alla fordringsägare i syfte att uppnå en frivillig betalningsuppgörelse. Det kan leda till att ett sådant avtal upprättas och du kan gå vidare i din vardag.

Om det inte går att få en frivillig uppgörelse återstår att tvinga sig till en sådan med hjälp av kronofogden. En sådan uppgörelse (enligt skuldsaneringslagen) innebär oftast att den skuldsatte betalar ett bestämt månadsbelopp till alla fordringsägare under 5 år.

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-16

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15


Besöksadress
Marnäsliden, Biskopsvägen 10

Budget- och skuldrådgivare
Telefon: 0240-860 00

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 15/09 08:03:58