På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Familj, barn och ungdom

Kommunen kan ge stöd och rådgivning till barn, ungdomar och familjer. Socialtjänsten har ett stort ansvar för att barn och ungdomar i Ludvika kommun ska ha möjlighet att leva och växa upp under bra förhållanden.       

Den som behöver hjälp och stöd kan vända sig till socialtjänsten - det gäller både barn och föräldrar, som ska ha trygghet i att kunna ansöka om olika former av hjälpinsatser.

För att kunna ge rätt hjälp i tid är vår ambition att möta familjen så tidigt som  möjligt.

Behöver du ansöka om hjälp och/eller stödinsats?

När du vänder dig till oss för hjälp och stöd behöver du göra en ansökan om bistånd. Ansökan går till mottagningen på utredningsenheten som startar en utredninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för att se vilken insats som bäst kan hjälpa din familj med utgångspunkt från barnets behov.

En utredning kan också bli aktuell om socialtjänsten får in en anmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om att det finns ett behov av insats med hjälp/stöd.                                                              

Med utredningen som underlag fattas beslut om vilken hjälp du kan få. Du har möjlighet att överklaga beslutet om du inte är nöjd. Det gör du till Förvaltningsrätten i Falun.

Läs mer om socialtjänstlagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om föräldrabalken.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om hur du överklagarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du lämna synpunkter till oss om hur du tycker att ditt ärenden hanterats kan du göra det via länk för synpunkterlänk till annan webbplats här eller i högerspalten.

Behöver du göra en anmälan rörande barn och ungdom?

Misstäänker du att barn eller ungdom far illa och behöver hjälp, bör du anmäla det till mottagningen inom individ och familjeomsorgen. När socialtjänsten tagit emot anmälan kontaktas barnets familj. Tillsammans med familjen söker socialtjänsten lösningar som hjälper både barnet och familjen.

Läs mer under rubriken  Misstanke om barn som far illa

Är du under 23 år och vill kontakta ungdomsmottagningen?

Ungdomsmottagningen finns kurator, barnmorskor, gynekolog och vernerolog och hit kan du vända dig med frågor om sexualitet och preventivmedel. Besöken är kostnadsfria och personalen har tystnadsplikt.

Fältarna

Fältarna jobbar uppsökande och förebyggande bland unga. Vi söker bland annat upp ungdomar på platser där vuxennärvaron är dålig. Är du orolig för att någon kompis far illa? Prata med oss. Läs mer under rubrik Fältassistenter.

 

Familjerätten

Inom socialtjänstens område finns familjerätten, som du kan vända dig till med frågor om

 

Det finns också många sätt att hjälpa andra, till exempel som kontaktfamilj eller kontaktperson:

 

Vill du bli kontaktfamilj eller kontaktperson?

Att vara kontaktfamilj innebär att du tar emot barn från 3 år och uppåt i ditt hem någon helg per månad samt eventuellt under sommaren och skolloven.  Att vara kontaktperson handlar i första hand om att vara någon att tala med och hämta stöd hos.

Om du vill veta mer - Se under rubriken Stöd till familj, barn och ungdomar och därefter Kontaktfamilj/kontaktperson.

Familjehem sökes

Vi söker familjehem för barn och ungdomar som av olika skäl inte kan bo hemma hos sina föräldrar eller ursprungsfamilj. Socialtjänsten söker dig som har tid och intresse för andra människor och som tycker om utmaningar.

Vill du veta mer - följ rubriken Stöd till familj, barn och ungdomar och därefter rubrik Familjehem. Där finns uppgifter om vem du ska kontakta om du är intresserad av mer information eller ett personligt möte. Vi behöver ständigt nya familjer och personer som har intresse och möjlighet att göra en insats för andra!

Tystnadsplikt och sekretess

All personal inom socialtjänsten har tystnadsplikt och det du anförtror oss får alltså inte föras vidare. Inga uppgifter om enskildas personliga förhållanden når utomstående.

Relaterad information

Sidan senast uppdaterad: 2019-08-22

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Enhetschefer

Utredningsenheten
Lena Petrisi 0240-864 67

Familjehem/familjerättsenheten
Sussanne R Gustavsson, 0240- 868 19

Tf enhetschef Öppenvårdsenheten
Lena Lundström, 0240-866 77

 

Tf verksamhetschef Social välfärd

Ann-Sofie Andersson

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 15/09 12:29:01