På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Adoption

Familjerätten svarar på frågor om adoption på telefon 0240-868 86 eller 0240-869 84.

I frågor rörande nationella och internationella adoptioner har socialnämnden en rad olika uppgifter och ansvarsområden.

Adoption

 Vid internationell adoption  ansvarar socialnämnden för att se till och utreda att de nyblivna föräldrarna är väl förberedda och lämpade att ta emot ett barn från ett annat land. Detta sker genom att föräldrar anvisas till den obligatoriska föräldrautbildningen och genom en medgivandeutredning. Utifrån vad som kommit fram i utredningen fattas ett beslut om medgivande av socialnämnden. Om den sökande beviljats ett medgivande och sedan föreslagits ett barn för adoption ska socialnämnden ta ett beslut om samtycke till att adoptionsförfarandet får fortsätta. Socialnämnden har även ett ansvar för att föräldrarna får det stöd och den hjälp som de behöver när adoptionen är genomförd.

Medgivandeutredningen

Utredningen utgår från adoptivbarns behov och görs av familjerättssekreteraren. Utredningen ska innehålla information om de sökandes; - kunskap, insikter och beredskap för adoptivbarns allmänna och specifika behov - föräldraförmåga - förutsättningar för adoption i relation, nätverk och miljö

De sökande får lämna uppgifter om sin hälsa med hälsodeklaration och läkarintyg. Information om de sökandes personliga egenskaper hämtas in genom referenser från personer som de sökande själva hänvisar till. Utredningen avslutas med familjerättssekreterarens bedömning och förslag till beslut. Innan utredningen lämnas till socialnämnden för beslut får de sökande läsa igenom utredningen och lämna synpunkter.

Vid nationella adoptioner  ska både den kommun där barnets vårdnadshavare är folkbokförd och den där sökande är folkbokförd lämna yttrande till tingsrätten.

Sidan senast uppdaterad: 2017-01-27

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Enhetschef

Sussanne Rolander Gustavsson
0240-868 19

Tf verksamhetschef Social välfärd

Ann-Sofie Andersson

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 15/09 07:47:23