På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Patientsäkerhetsberättelse

Vård- och omsorgsnämnden i Ludvika Kommun är vårdgivare för den hälso- och sjukvård som bedrivs inom nämndens verksamhet.

Enligt Socialstyrelsens SOSFS 2011:9 7 kapitlet § 2 Ledningssystem för kvalitetsarbete samt enl. Patientsäkerhetslagen (2010:659) 3 kapitlet § 10 ska vårdgivaren senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse.

I denna patientsäkerhetsberättelse ska framgå hur vårdgivaren arbetat med patientsäkerhet genom egenkontroll, hur man arbetat med förebyggande åtgärder för att förhindra vårdskador.

Vårdgivaren ska även redogöra för hur arbetet bedrivits gällande inkomna klagomål och synpunkter som är av betydelse för patientsäkerheten.

Relaterad information

Sidan senast uppdaterad: 2018-03-22

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 15/09 12:02:54