På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Handikapp, funktionsnedsättning

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS - erbjuder dig som har en omfattande funktionsnedsättning olika insatser. Vilka det är kan du läsa om här.

Kommunen ger stöd och hjälp enligt LSS till dig som har

 • Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
 • Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
 • Andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som är stora och orsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och som uppenbart inte beror på normalt åldrande.

Det finns olika former av stöd

 • olika typer av särskilt boende
 • personlig assistans
 • ledsagning
 • kontaktfamilj
 • kontaktperson
 • korttidsvistelse
 • korttidstillsyn
 • familjehem
 • daglig verksamhet

Allt stöd behovsprövas.

Ansökan

Ansökningsblankett som omfattar flertalet av de hjälpinsatser som en person med funktionsnedsättning har möjlighet att få hittar du här. Ansökan om LSS-insatserPDF
Omvårdnadsinsatserna är avgiftsfria inom handikappomsorgen.

Sidan senast uppdaterad: 2019-04-25

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Servicetelefon 0240-868 37
Vardagar 9:00-12:00
OBS! Ändrade telefontider 1/5-31/12
Vardagar 9:30-11:30

Besöksadress
Marnäsliden
Biskopsvägen 10
Ludvika

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 15/09 12:20:08