På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Hit vänder du dig

Om du vill ansöka om någon insats ska du kontakta vård- och omsorgsförvaltningens biståndshandläggare.

Servicetelefon 0240-868 37

Vardagar klockan 9:00-12:00

Biståndshandläggning Socialpsykiatri

Biståndshandläggare Lena Gesteby 0240-860 03 
Telefontid: vardagar 8:30-9:30

Biståndshandläggning LSS

Biståndshandläggare Kia Larsson 0240-868 35 LSS dag 1-16
telefontid: vardagar 8:30-9:30

Biståndshandläggare  Maria Norberg 0240-867 21 LSS dag 17-31
telefontid: vardagar 8:30-9:30

Enhetschef biståndshandläggning

Lotta Daun Messing 0240-860 92

Anhörigstöd​

Anhörigkonsulent Torild Ibsen 0240-863 91

Avgifter

Ekonomiadministratör Ia Larsson 0240-868 48
Ekonomiadministratör Pia Andersson 0240-868 51
Ekonomiadministratör Lotta Steinholtz Gustafsson 0240-860 02

Information

Vi ger dig information om vart du kan vända dig i olika frågor. Vi är skyldiga att upplysa dig om vilka regler och lagar som styr.  Dina rättigheter är våra skyldigheter. Alla som tjänstgör inom vård och omsorg har tystnadsplikt även efter att en anställning har upphört. Alla uppgifter behandlas konfidentiellt.

Om du inte är nöjd

Om du inte är nöjd med ett beslut kan du överklaga det. Biståndshandläggaren hjälper dig om du inte vet hur du ska gå tillväga.

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Färdtjänsten, Dalatrafik, 0243-31 81 60 mån-fre 10.00-12.00

Sidan senast uppdaterad: 2018-11-09

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Servicetelefon 0240-868 37
Vardagar 9:00-12:00

Besöksadress
Marnäsliden
Biskopsvägen 10
Ludvika

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N1.sitevision-cloud.net · 23/02 14:49:25