På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse innebär att barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning får möjlighet till rekreation och miljöombyte samtidigt som det ger anhöriga möjlighet till avlösning.

Korttidsvistelse erbjuds i form av kontaktfamilj, korttidsboende eller som lägervistelse. Stödet beviljas i antal dygn per månad eller under en tidsbestämd period.

Korttidsboende
Korttidsboende erbjuds i hemlik miljö för barn, ungdomar och vuxna och beviljas i antal dygn per kalendermånad. En individuell bedömning och prövning av behovet görs alltid. Vanligtvis är det en regelbunden återkommande vistelse som sker några dagar per månad.

Kontaktfamilj
Kontaktfamilj är en vanlig familj som tar emot ett eller flera barn med eller utan funktionsnedsättning i sitt hem, oftast en till två helger per månad beroende på den enskildes behov.

Relaterad information


Sidan senast uppdaterad: 2018-03-22

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Enhetschef
0240-864 43

Besöksadress
Marnäsliden
Biskopsvägen 10
Ludvika

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 15/09 12:30:18