På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Ansvarsfördelning nyanlända

 

Den som får uppehållstillstånd i Sverige omfattas som regel av samma regelverk som andra personer som är bosatta i landet. Det finns därutöver vissa regler som tar sikte på gruppen nyanlända.

Övergripande redovisning av ansvarsfördelningen mellan kommuner, landsting och statliga myndigheter. De olika aktörernas generella uppgifter omfattar alla som är folkbokförda i Sverige.


Kommunens ansvar och uppgifter

 • Boende till de nyanlända som anvisas till kommunen genom Migrationsverket enligt bosättningslagen
 • Vid behov praktisk hjälp i samband med bosättning
 • Förskola och skola
 • Utbildning i svenska för invandrare (SFI)
 • Vuxenutbildning
 • Samhällsorientering
 • Vid behov kompletterande försörjningsstöd och annat socialt bistånd efter ansökan
 • Boende och omsorg för ensamkommande barn
 • Väcka talan om eller anmäla behov av en särskilt förordnad vårdnadshavare till ensamkommande barn med uppehållstillstånd.

Landstingets ansvar och uppgifter

 • Hälsoundersökning för nyanlända som inte tagit del av den under asyltiden
 • Intyg om prestationsförmåga på uppdrag av Arbetsförmedlingen

Migrationsverkets ansvar och uppgifter

 • Anvisa kvotflyktingar och andra nyanlända som ska anvisas enligt bosättningslagen till kommuner
 • Besluta om och betala ut ersättningar till kommuner och landsting

Arbetsförmedlingens ansvar och uppgifter

 • Samordna ansvaret för etableringsinsatser till nyanlända
 • Upprätta en etableringsplan tillsammans med den nyanlände
 • Besluta om etableringsersättning

Länsstyrelsernas ansvar och uppgifter

 • Besluta hur antalet nyanlända som ska anvisas för bosättning inom respektive län ska fördelas mellan kommunerna (kommuntal)
 • Verka för att det finns beredskap och mottagningskapacitet hos kommunerna att ta emot nyanlända
 • Stötta kommuner i samordningen av kommunal verksamhet, såsom SFI och samhällsorientering
 • Främja regional samverkan mellan kommuner, myndigheter och andra aktörer

Försäkringskassans ansvar och uppgifter

 • Besluta om etableringstillägg och bostadsersättning
 • Betala ut etableringsersättning, etableringstillägg och bostadsersättning

Skatteverkets ansvar

 • Besluta om folkbokföring och personnummer
 • Utfärda id-kort

CSN:s ansvar

 • Besluta om studiestöd
 • Handlägga och pröva ärenden om hemutrustningslån samt betala ut sådant lån

 

Sidan senast uppdaterad: 2019-01-09

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Integrationsenheten
Folkets hus, Carlavägen 24, Ludvika

Verksamhetschef
Mohammed Alkazhami 0240-860 85

 

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 15/09 11:56:43