På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Resor, transporter, besök

Goda förbindelser lokalt och regionalt gör det enkelt att bo och arbeta i kommunen och att besöka oss.  Med bra gång- och cykelvägar, en utbyggd kollektivtrafik och samordnade resor inom skola, färdtjänst och omsorg minskar miljöbelastningen och ökar tillgängligheten till utbildning, arbete och service.

I kommunen finns lokala och regionala busslinjer, tågtrafik, skolskjutsar, färdtjänst och andra trafikformer. Dalatrafik samordnar kollektivtrafik och samhällsbetalda resor i hela länet.
 
Särskild kollektivtrafik är samhällsbetalda resor som inte är öppna för alla utan kräver någon form av tillstånd. Hit räknas färdtjänst, riksfärdtjänst, omsorgsresor, vissa sjukresor samt skol- och särskoleresor

Gång och cykel

Parkering

Dalatrafiklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - tidtabeller och information om kollektivtrafiken i länet

Flextrafiklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - i Ludvika kommun.

Färdtjänst - för dig med funktionsnedsättning.

Sjukresalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - för besök vid landstingets vårdenheter och vissa privata vårdgivare

Skolresor - du som har långt till skolan kan vara berättigad till skolresor

  • grundskola
  • VBUlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Västerbergslagens Utbildningscentrums hemsida (gymnasium)

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-16

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N2.sitevision-cloud.net · 20/07 20:44:33