På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Misstänker du att en person utsätter någon för våld?

Misstänker du att en person i din omgivning utsätter en närstående?
Våld är när en person gör något mot en annan person som skadar, smärta, skrämmer eller kränker henne/honom. Våld sker även när en person blir tvingad att göra något som han/hon inte vill eller blir övertalad att avstå eller sluta göra något som han/hon vill. (Per Isdal Meningen med våld)

Våld i nära relationer är ett komplext och omfattande samhällsproblem som oftast sker  i hemmet och kan drabba människor från alla bakgrunder, i alla åldrar, yrken och förhållanden.

Våld i nära relationer kan vara:

 • Fysiskt
 • Psykiskt
 • Sexuellt
 • Ekonomiskt
 • Materiellt
 • Socialt
 • Försummelse

Oftast förekommer flera typer av våld i en relation.

 • Brott i nära relationer exempelvis misshandel, våldtäkt, grov kvinnofridskränkning och grov fridskränkning står under allmänt åtal det vill säga det behöver inte vara den som är utsatt som anmäler brottet till polisen utan vemsomhelst som får vetskap om dessa brott kan anmäla det.
 • Våld är inte ok!
 • Våld i nära relationer får inte bortförklaras med att det exempelvis är för sent eller för besvärligt att agera, att det är ett omsorgsproblem eller att det är en familjekonflikt.

En person som utövar våld kan:

 • Vara mycket svartsjuk
 • Ha ett stort kontroll behov och övervaka vem den som misstänks vara utsatt träffar eller har  kontakt med
 • Försöka förändra den utsattes beteende
 • Ha svårt att hantera sin ilska. Detta kan ha påverkat relationen till partnern, barn, vänner, släktingar med flera
 • Förolämpa och/eller förnedra den närstående

Om du misstänker att någon i din omgivning utsätter en närstående:

 • Våga uppmärksamma situationen
 • Var inte stressad utan ta dig tid att lyssna
 • Möt personen i fråga med respekt, var inte dömande!
 • Våga fråga och ställ öppna frågor. Ställ frågorna enskilt
 • Ge råd om var den som du misstänker utövar våld kan vända sig för att få hjälp
 • Pressa inte den du misstänker
 • Om personen frågar något som du inte vet, säg det och att du kan ta reda på svaret
 • Kontakta individ – och familjeomsorgen vid behov
 • Kontakta polisen vid behov. Du har möjlighet att ringa polisen anonymt och delge dem dina misstankar. Polisen följer upp dina uppgifter och bestämmer om en polisanmälan kan upprättas. 
  www.polisen.se/Kom-till-oss/Kanner-du-nagon-utsattlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Vid behov kontakta kvinnojourer, nationella hjälptelefoner, chattar och så vidare för att få råd och stöd. Se mer under Stöd och hjälp till utsatta och Barn och våld i nära relationer

Relaterad information

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-16

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N1.sitevision-cloud.net · 21/07 12:45:58