På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Kunnan organisaatio

Ludvikan kunta koostuu seitsemästä hallinnosta. Kuhunkin hallintoon on kytketty lautakunta. Hallintojen työntekijät ovat virkamiehiä, kun taas lautakuntien jäsenet ovat kansan valitsemia poliitikkoja.

Miten kunta toimii?

Ludvikan kunta on yksi Ruotsin 290 kunnasta. Ludvikan kunnassa työskentelee yli 2 500 henkilöä ja se vastaa suurimmalta osin asukkaidensa yhteiskunta-palveluista. Joitakin kunnan tärkeimmistä tehtäväalueista ovat esikoulu, koulu, sosiaalipalvelu ja vanhustenhuolto.

Kuntaa johtavat kuntalaisten valitsemat poliitikot. Kansalaisilla on näin ollen hyvät mahdollisuudet vaikuttaa ja valvoa miten kunta huolehtii tehtävistään. Kunnan poliitikkoja kutsutaan myös luottamushenkilöiksi.

Poliittinen johto

Ludvikan poliittinen johto koostuu kunnanvaltuustosta ja kunnanhallituksesta. Ludvikan kunnassa toimii kolmetoista poliittista lautakuntaa sekä kunnanhallitus, jotka puolestaan ovat vastuussa kunnan kuudesta hallinnosta. Hallinnoissa työskentelee virkamiehiä. Ylin päättävä elin on kunnanvaltuusto, ja se päättää muun muassa budjetista, maksuista ja taksoista sekä asukkaiden kunnalle maksaman veron suuruudesta, joka vuonna 2015 oli 22,54 kruunua.

Kunnanneuvokset

Kunnanneuvokset ovat kokopäivätoimisia poliitikkoja, kun taas muut luottamus-tehtävissä toimivat poliitikot huolehtivat poliittisista tehtävistään tavallisen työnsä ohella.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Leif Pettersson (S) on Ludvikan kunnanneuvos. Ludvikan kunnassa on myös kaksi muuta kunnanneuvosta, Lotta Wedman (MP) ja Lars Handegaard (V), joilla kullakin on omat vastuualueensa. Kaikki kunnanneuvokset ovat kunnanhallituksen jäseniä.

Kaikilla kunnanneuvoksilla on toimistot kaupungintalossa osoitteessa:

Dan Anderssons gata 1
Ludvika kommun
771 82 Ludvika

Kunnanvaltuusto

Kunnanvaltuusto on Ludvikan kunnan ylin päättävä elin, Ludvikan oma “eduskunta”. Valtuuston 45 jäsentä valitaan yleisissä vaaleissa, jotka pidetään samanaikaisesti valtiopäivä- ja maakäräjävaalien kanssa.

Kunnanvaltuusto vahvistaa kunnan toiminnan tavoitteet ja suuntaviivat. Ne asiat, joista kunnanvaltuusto päättää, on yleensä ensin käsitelty lautakunnissa ja hallituksissa.

Kun asian käsittely etenee poliittisesta päätöksestä käytännön toteutukseen, tehtävästä huolehtivat eri hallintojen ja yhtiöiden työntekijät eli virkamiehet. Kunnanvaltuusto kokoontuu yleensä kerran kuukaudessa ja yleisö on tervetullut kuuntelemaan sen kokouksia. Kunnanvaltuustolla on omat tilintarkastajat, jotka huolehtivat kunnan koko toiminnan tarkastamisesta.

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus antaa lausuntoja kaikista niistä asioista, joista kunnanvaltuusto tekee päätöksiä. Kunnanhallituksella on myös kokonaisvaltainen vastuu päätösten toteuttamisesta, seurannasta ja arvioinnista.

Lautakunnat

Kunnanvaltuuston alaisuudessa toimii kunnanhallituksen lisäksi kymmenen lautakuntaa. Kunnanvaltuusto päättää mitä lautakuntia kuntaan perustetaan ja ketkä poliitikot vastaavat lautakuntien toiminnasta.

Lautakunnat vastaavat kunnan päivittäisestä toiminnasta ja tekevät päätöksiä, jotka koskevat esimerkiksi koulua, vanhustenhuoltoa ja rakennustoimintaa. Lautakunnat valmistelevat myös asioita, jotka otetaan käsiteltäväksi kunnan-valtuustossa. Käytännössä päivittäisestä työstä eivät huolehdi poliitikot vaan virkamiehet.

Tiedot eri lautakuntien jäsenistä ovat luottamushenkilörekisterissä (Förtroendemannaregistret)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Rekisteristä voi hakea muun muassa lautakuntaa, henkilöä tai tämän tehtävää.

Hallinnot

Ludvikan kunnassa toimii seitsemän hallintoa, jotka auttavat lautakuntia ja hallituksia selvitysten, suunnittelun ja palvelujen toteuttamisen yhteydessä. Ludvikan kunnan poliittinen johto koostuu kunnanvaltuustosta ja kunnan-hallituksesta.

Poliittiset lautakunnat johtavat hallintojen toimintaa ja yhtiöillä on omat hallitukset, joissa on äänestäjien ja asiantuntijoiden edustajia. Tiedot lautakuntien jäsenistä ovat luottamushenkilörekisterissä (Förtroendemannaregistret)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Rekisteristä voi hakea muun muassa lautakuntaa, henkilöä tai tämän tehtävää.Sidan senast uppdaterad: 2017-02-14

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 24/07 11:22:41