På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Nedläggning av ADSL-stationer inom Ludvika kommun

Vad innebär Quadracoms nedläggning av ADSL-stationer i Dalarna?

Cirka 2000 invånare i Dalarna riskerar att stå utan bredband i samband med att Quadracom lägger ned sina ADSL-stationer. Arbete pågår med att identifiera alternativ på kort och lång sikt.

De som har internet via telefonjack, är anslutna till ADSL-station som ägs av Quadracom och bor i byarna nedan påverkas av den aktuella ADSL-nedläggningen.

Byarnas påverkan av ADSL-nedläggningen
Ort/by/stationErbjuds flytt till Telias station?Finns fiber fram till byn?Finns områdesnät i byn?Fungerar 4G?
AbborrbergNejNejNej4G svagt
Grangärde-HästbergNejJaNej4G svagt
Norra HällsjönNejNejNej4G svagt
SkattlösbergNejNejNej4G ok
SörvikNejJaNejVissa delar 4G, vissa delar 3G, vissa delar ingen täckning

Förutsättningarna för framtidssäker bredbandsleverans ser i dagsläget lite olika ut beroende på vilken by det handlar om. Se tabellen ovan.

I grund och botten finns det ingen skyldighet för vare sig en kommun eller någon annan att leverera bredband överallt – telekommarknaden avreglerades på 90-talet. Det ligger dock i samhällets intresse att verka för en god och attraktiv livsmiljö, något som självfallet inkluderar modern infrastruktur. Kommunen verkar därför för att på bästa sätt bidra till att situationen löser sig. Ett eget engagemang för bättre framtida bredband i byn kan dock vara avgörande för vad som de facto erbjuds i den egna byn!

Vad görs i dagsläget?

Kommunen tillsammans med Bredbandsforum Dalarna och Kansliet Digitala Dalarna arbetar för att få fram så bra alternativ som möjligt för de aktuella byarna. Resultatet kommer att presenteras på den här sidan. Det går också bra att kontakta bredbandsstrateg Tommy Rehnberg på kommunen för mer information om läget. Kansliet Digitala Dalarna kan också vara behjälpligt och svara på frågor.

Bakgrund om nedläggningen

Quadracom är ett av de företag som äger ADSL-stationer i Dalarna. Företaget är uppköpt av TeliaSonera och kommer att upphöra med sin verksamhet. På de platser där Telia har egen telestation kommer de drabbade kunderna att erbjudas överflyttning till denna istället. Det betyder att man kan fortsätta köpa en DSL-tjänst och blir då hänvisad till Telias tjänsteutbud. De som redan är Telia-kunder påverkas inte av nedläggningen.

Fiber ersätter de gamla kopparnäten

På lång sikt kommer samhällets behov av internet, telefoni, strömmad TV och liknande datakommunikation i huvudsak att ske med fiberoptik. Som komplement till detta finns olika former av radiokommunikation som till exempel WiFi och LTE/4G. Regeringen har satt upp ett mål om att 90 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020 vilket i praktiken betyder en omfattande fiberutbyggnad i Dalarna.

Kontaktuppgifter

Fiberutbyggnaden i Dalarna samordnas inom ramen för Bredbandsforum Dalarna, där bland annat kommunerna, Länsstyrelsen och Region Dalarna ingår. Gruppen hålls samman av ett gemensamt kansli kallat Digitala Dalarna.

Sidan senast uppdaterad: 2018-04-19

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15


Tommy Rehnberg
Bredbandsstrateg
0240-866 73
tommy.rehnberg@ludvika.se

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 15/09 07:52:17