På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:
Cykelbanan mot Brunnsvik

Cykla i Ludvika

Ludvika kommun har ett väl utbyggt nät av cykelvägar, både i tätorterna och på landsbygden

Det finns totalt 109 kilometer separerad cykelväg i kommunen, varav 91 kilometer som Ludvika kommun ansvar för. De kommunala stråken finns framförallt i Ludvika och Grängesbergs tätorter samt på gamla banvallar mellan kommunens orter.

Från Charlie Normans torg på Väsmanstrand kan man enkelt ta sig till bland annat Grängesberg, Rävsnäs, Brunnsvik, Östanbjörka, Håksberg och Gräsberg på separata cykelvägar.

Ludvika kommun arbetar aktivt med att få fler att cykla, bland annat genom utbyggnad av nya cykelvägar, upprustning av befintliga cykelvägar, anläggandet av cykelparkeringar, åtgärder för säkrare korsningar och passager samt en rad olika beteendepåverkande åtgärder. Se mer under Cykelplan och gång- och cykelvägsprojekt i Ludvika kommun.

Gång- och cykelvägarna utmed genomfarten, väg 50, i Ludvika ansvarar Trafikverket för.

Cykelparkeringar

Här finns det parkeringsplatser för cyklar:

  • Grängesberg, stationen 8 platser, väderskyddade, ramlåsning möjlig.
  • Ludvika, Resecentrum 79 platser, varav 23 väderskyddade
  • Ludvika, korsningen Engelbrektsgatan/Storgatan 46 platser, varav 30 platser där ramlåsning är möjlig
  • Ludvika, korsningen Eriksgatan/Storgatan 40 platser
  • Ludvika, Charlie Normans torg på Väsmanstrand 27 platser, ramlåsning möjlig.

Cykelkarta

Cykelkartan visar cykelvägar som finns i kommunen. I cykelkartan finns även information om vilka miljö- och hälsovinster du får genom att cykla mer och annat som kan vara bra att veta när du ska ut och cykla.

Ladda ner din cykelkarta   

Relaterad information

Sidan senast uppdaterad: 2019-06-20

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N2.sitevision-cloud.net · 20/07 19:54:14