På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Parkeringsbestämmelser

Här nedan är några av våra vanligaste parkeringsbestämmelser. Det är naturligtvis inte alla utan bara några i den stora mängden av olika regler som finns.
Vill du läsa se alla vägmärken kan du besöka Transportstyrelsenslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hemsida. Du kan även gå direkt till trafikförordningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och läsa om alla bestämmelser.
Det här märket anger att man får parkera alla dagar. På vardagar (utom dagar före sön- och helgdagar) får du parkera högst 24 timmar i en följd.
Under vägmärket kan tilläggstavlor med kompletterande anvisningar sättas upp.
Har P-skylten denna tilläggstavla får endast de parkera som har parkeringstillstånd för rörelsehindrad.
Är det en tidsbegränsad parkering kan det regleras med P-skiva. Sitter denna tillläggstavla, eller en skylt med texten P-skiva, under P-skylten måste du ha en P-skiva liggande väl synlig i bilen och inställd på ankomsttiden.

Detta märke anger att förbud att parkera gäller inom ett område som börjar där märket är uppsatt. Inom området kan det finnas andra bestämmelser om stannande och parkering som anges med vägmärken.

"Slut på område med förbud att parkera fordon" Det upphör att gälla där slutmärket satts upp.

Märket anger att ett område med förbud att parkera börjar och där förbudet styrs av datumet.Förbudet att parkera gäller- på dagar med udda datum på den sida av vägen där gatuadressen har udda nummer . - på dagar med jämna datum på den sida av vägen där gatuadressen har jämna nummer.Förbudet gäller under de tider som anges på tilläggstavlan.(I Ludvika gäller datumparkeringen mellan 0 - 8 alla dagar.)

Vita eller svarta siffror utan parentes anger vardag, utom vardag före sön- och helgdag.Vita eller svarta siffror inom parentes anger vardag före sön- och helgdag (t.ex. lördag).Röda siffror anger sön- och helgdag.
Gemensamt för nedanstående skyltar är att de upphör i nästa korsning om inte en ny skylt är uppsatt.

Förbud att parkera fordon .

Förbud att stanna och parkera fordon.

På huvudled är det förbud att parkera om inte annat skyltats.

Parkering på gångbana

Under vintertid är det speciellt viktigt att du inte parkerar på gångbanor/trottoarer.Förutom att det, enligt Trafikförordningens 3 kap 48 §, är förbjudet att stanna eller parkera på gångbanor, tvingas de gående ut på körbanan bland bilisterna. Då gångbanan i regel är både bättre plogad och sandad än körbanan är halkrisken mindre där, liksom risken att bli påkörd. Även under barmarksperioden uppstår svårigheter om någon med rullstol, rollator eller barnvagn måste ta sig ner och upp över kantstenen.Om du av någon anledning måste stanna eller parkera på en gångbana måste du ha dispens från "Trafiknämnden". Det ska dock vara tungt vägande skäl om dispens ska beviljas.

Parkeringsförbud vid gatukors med mera

Ett fordon får inte parkeras:
- på eller inom ett avstånd av 10 meter före ett övergångsställe eller en cykelöverfart.
- i en vägkorsning eller inom ett avstånd av 10 meter från en korsande körbanas närmaste ytterkant.
- på eller inom ett avstånd av 10 meter före en korsande cykelbana eller gångbana .

Parkeringsförbud vid busshållplats

Det är förbjudet att parkera på den sträcka vid en hållplats som är markerad med gula linjer. Där markering saknas är det förbjudet att parkera 20 meter före hållplatsmärket och 5 meter efter.

Sidan senast uppdaterad: 2018-04-19

Kontakta oss
Samhällsbyggnadsförvaltningen
0240-860 00

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 26/08 02:25:08