På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Snöröjning och halkbekämpning

Det är mängden trafik på våra gator, vägar och gång- och cykelbanor som styr hur vi prioriterar snöröjning och halkbekämpning.

Trafiksäkerheten i kommunen ska vara hög för alla grupper av trafikanter även under vinterhalvåret. En normal vinter snöar det 10 gånger under en säsong. Då kommer det mellan 8-12 centimeter snö per gång (SMHI).

Ansvar

  • Kommun
  • Trafikverket
  • Vägföreningar
  • Fastighetsägare

Kommun

På gator och vägar i detaljplanelagda områden med kommunalt huvudmannaskap, företrädesvis i Ludvika och Grängesbergs tätorter, ansvarar kommunen för vinterväghållningen.

Trafikverket

I Ludvika ansvarar Trafikverket utmed vägarna 50 och 66, vilket innefattar Gamla Bangatan, Bergslagsgatan, Vallhallavägen, Faluvägen och Grangärdevägen. I Grängesberg ansvarar Trafikverket för väg 50 och 604, Ludvikavägen och Björnhyttevägen.

Vägföreningar

Ute i kommunens ytterområden är det i huvudsak vägföreningar som ansvarar för vinterväghållningen.

Fastighetsägaren

Fastighetsägaren ansvarar för att skotta och sanda på gångbanorna utanför huset. För att läsa mer om fastighetsägarens ansvar se länk under relaterad information.

Prioritering

  • Huvudvägar, matargator och större gång- och cykelvägar
  • Övriga gator och vägar

Framkomligheten på våra huvudvägar, matargator och större gång- och cykelvägar är viktiga inte minst för näringslivet. Dessa ska vara snöröjda och halkfria till morgonrusningen och halkbekämpning för de gående ska prioriteras. Övriga gator och vägar snöröjs och halkbekämpas under dagen.

När snöröjningen sätter igång så börjar vi med att ploga bort snön från gatorna, därefter kommer en renstraktor ut och röjer in- och utfarter på de gator där vi lägger av all snö på en sida. Av naturliga skäl kan inte renstraktorn gå ut före plogbilarna. Rensarbetet tar tid, därför kan det dröja innan den kommer till just din adress.

Nedan finns kartor som markerat med blått visar den prioriterade ordningen för snöröjning/halkbekämpning av vägar respektive gång- och cykelvägar i Grängeberg och Ludvika.

Miljö

Med hänsyn till miljön så begränsar vi användningen av salt så långt det är möjligt och istället halkbekämpar vi med krossmaterial.

Har du synpunkter på vinterväghållningen, vänligen hör av dig till Samhällsbyggnadsförvaltningen verksamhetsområde Gata och park.

Prioriterade vägar i Grängesberg.

Prioriterade vägar i Grängesberg.

Prioriterade gång- och cykelvägar i Grängesberg.

Prioriterade gång- och cykelvägar i Grängesberg.

Prioriterade vägar i södra Ludvika.

Prioriterade vägar i södra Ludvika.

Prioriterade gång- och cykelvägar i södra Ludvika.

Prioriterade gång- och cykelvägar i södra Ludvika.

Prioriterade vägar i norra Ludvika.

Prioriterade vägar i norra Ludvika.

Prioriterade gång- och cykelvägar i norra Ludvika.

Prioriterade gång- och cykelvägar i norra Ludvika.

Sidan senast uppdaterad: 2018-11-15

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 15/09 08:03:05