På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Trafikregler

Vi tänker inte försöka oss på att redogöra för alla gällande trafikregler men några småsaker som till exempel hur man kör i cirkulationsplats kan vara bra att veta.
Cirkulationsplats

Hur du kör i cirkulationsplatser

Du som ska köra in i en cirkulationsplats har väjningsplikt mot fordon som befinner sig i cirkulation.

Du kör motsols.

Du behöver inte använda körriktningsvisare då du kör in i cirkulationsplatsen, eftersom endast en körriktning är tillåten. Om cirkulationsplatsen har fler än ett körfält i tillfarten blinkar du endast när du byter körfält. Du väljer det körfält som är lämpligast med hänsyn till färdmål och de anvisningar som finns.

Behöver du byta körfält i cirkulationen gäller vanliga körfältsbytesregler, det vill säga du får byta körfält endast om det kan ske utan fara eller onödigt hinder för andra trafikanter. Du ska ge tecken när du byter körfält. Det ska man göra även när man lämnar cirkulationsplatsen. När du använder körriktningsvisare är det viktigt att tänka på att ge tecken i god tid men också på var du börjar ge tecken för att inte andra ska missledas.

Övergångsställe

Övergångsställe - gångpassage  

  • Ett övergångsställe har vägmärke och/eller vägmarkering.
  • En gångpassage saknar detta men kan ha till exempel avsmalning eller upphöjning.

Enligt trafikförordningen gäller att vid ett obevakat övergångsställe har en förare väjningsplikt mot gående som gått ut på eller just skall gå ut på övergångsstället.  

Enligt trafikförordningen gäller att gående som ska ut på ett övergångsställe ska ta hänsyn till avståndet till och hastigheten hos de fordon som närmar sig övergångsstället. Utanför ett övergångsställe får gående korsa vägen endast om det kan ske utan fara eller olägenhet för trafiken.  

Av det här framgår att den gående har "företräde" vid ett övergångsställe och fordonsföraren vid en gångpassage.

Gångfartsområde

Gångfartsområde  

På ett gångfartsområde gäller följande:

  • Fordon får inte föras med högre hastighet än gångfart.
  • Fordon får inte parkeras på någon annan plats än särskilt anordnade parkeringsplatser.
  • Fordonsförare har väjningsplikt mot gående.
  • Fordonsförare har väjningsplikt mot varje fordon vars kurs skär den egna kursen när föraren kommer in på en väg från en gårdsgata
Påbjuden gång- och cykelbana

Påbjuden gång-, cykel- och mopedbana

 

Ena delen av banan är för gående och den andra för cyklister och mopedister (klass II). 

Påbjuden gång- och cykelbana
Cyklisten ska köra på höger sida och fotgängaren går på den vänstra.

Relaterad information

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-01

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N2.sitevision-cloud.net · 17/07 16:37:10