På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Gång- och cykelvägsprojekt

Utvecklingen av gång- och cykelbanenätet fortsätter.

Gång- och cykelvägstunnel Stensveden

Anläggandet av ny gång- och cykelvägstunnel genom banvallen i Stensveden är nu slutfört.

I slutet av 2017 placerades porten som bildar en tunnel genom banvallen på plats. Den 4 december invigdes tunneln med tal och bandklippning. Under sommaren 2018 färdigställdes markytorna i projektområdet.

Gång- och cykelväg Timmermansvägen

Under 2018 kommer Ludvika kommun att anlägga en ny gång- och cykelväg mellan Gamla Bangatan och Biskopsnäset längs med Timmermansvägen. Gång- och cykelvägen kommer att vara 4 meter bred och korsande motorfordonstrafik kommer att hastighetsdämpas av upphöjda passager. Med detta projekt så knyts norra Marnäs ihop med centrum på ett tydligare sätt än idag.

Se Illustrationskarta för gång- och cykelvägen vid TimmermansvägenPDF

Gång- och cykelväg Grågåsvägen

Under 2018 kommer LKFAB på uppdrag av Ludvika kommun att anlägga en ny gång- och cykelväg mellan Timmermansvägen och Gamla Bangatan längs med Grågåsvägen. Den kommer ansluta till GC-vägen framför nya Solviksskolan. 

Gång- och cykelpassage Saxdalen

Under 2018 kommer Ludvika kommun tillsammans med Trafikverket anlägga en gång- och cykelpassage över Saxenvägen i anslutning till Malbacksvägen i Saxdalen. Detta med syfte att öka tryggheten och trafiksäkerheten för barn och unga som passerar vägen till och från skola samt fritidsaktiviteter.

Relaterad information

Sidan senast uppdaterad: 2018-07-04

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 21/07 21:08:43