På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Genomfart Ludvika bana-väg

Projekt Genomfart Ludvika är ett samarbetsprojekt mellan Trafikverket, Ludvika kommun och Region Dalarna. Projektets syfte är att förbättra genomfarten genom Ludvika tätort.

Aktuellt

Arbetet med de åtgärder som ska göras längs Gamla Bangatan i full gång. Under de närmaste veckorna ska det sista arbetet med VA-ledningar göras. 

Längs Gamla Bangatan ska bland annat ny gång- och cykelväg byggas och flera in- och utfarter till Gamla Bangatan ska stängas för ökad trafiksäkerhet. En del av arbetet är även att byta ut gamla VA-ledningar mot nya. Stor del av arbetet med VA-ledningar har klarats av men fortfarande återstår en del. Här nedanför under Relaterad information finns skisser för de åtgärder som ska genomföras längs Gamla Bangatan. Under kommande vår och sommar kommer det vara störningar för trafiken på grund av arbetet. Ambitionen är naturligtvis att minimera trafikstörningarna. Inom projektet vädjar man till alla fordonsförare att ta hänsyn till de som arbetar genom att sänka hastigheten. Arbetet beräknas pågå fram till hösten 2019.

Ändring genom tillägg av detaljplanöppnas i nytt fönster som möjliggör stängning av järnvägsövergången intill väg 50 vid Mossplan har överklagats. Ärendet hanteras nu vidare av Mark- och miljödomstolen.

Projektet i övrigt

Projektet omfattar tio åtgärder med målsättning att förbättra trafikflöden och framkomlighet, att förbättra trafikmiljö för alla trafikanter, åtgärder för att förbättra omgivningspåverkan samt utveckla infrastrukturen för näringslivets behov. Projektet är vidare en del i stadsutvecklingen av Ludvika tätort.

Projektet har finansiering i och med att det finns upptaget i nationella transportplanen (2014-2025) som regeringen presenterade i början av april 2014. Projektet finansieras även delvis av regionala medel och av Ludvika kommun.

Vad händer framöver?

Planerad byggstart för de olika åtgärderna är under åren 2017-2023. Formaliserade planprocesser och upphandlingsprocesser medför att denna typ av projekt tar lång tid, men är något som man måste acceptera om man samtidigt vill ha ett rättssäkert och demokratiskt samhälle. Vill du läsa mer om vad som händer i projektet just nu besök Trafikverkets hemsida om Genomfart Ludvika bana-väg.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktuppgifter
Projektledare, Ludvika kommun - Joel Lidholm, telefon 0240-861 80, e-post samhällsbyggnad@ludvika.se

Kontakt kan också tas med Trafikverket. För kontaktinformation, tryck på länken till deras hemsida här nedan under Relaterad information.

Sidan senast uppdaterad: 2019-02-18

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Besöksadress
Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N2.sitevision-cloud.net · 20/03 04:18:48