Demokrativeckan

Demokratins 100-årsjubileum firas och uppmärksammas över hela landet och är en del av regeringens satsning på att fira demokratin under fyra år. I Dalarna har Länsstyrelsen Dalarnas län utlyst en Demokrativecka den 3–10 juni 2021.

Demokrativeckan i Dalarna 3-10 juni

Demokrativeckan i Dalarna!

I Dalarna firar vi demokratin genom en demokrativecka den 3-10 juni tillsammans med länsstyrelsen, kommuner och andra aktörer från hela länet. Under veckan lyfter vi demokratifrågor och varför vi ska värna demokratin nu och i framtiden.

Genom digitala seminarieprogram, demokratistuga, utställningar, demokratideklaration och andra aktiviteter vill vi bidra till ökad kunskap, engagemang och eftertanke om demokrati. Fira demokratin med oss!

Ta del av mängder av aktiviteter under hela veckan. Både i Ludvika och i övriga Dalarna.

Fira demokratin – här finns tips på vad du kan se, höra och göra

Demokrativeckan Elisabeth Åsbrink

Varför är demokrati viktigt?

Den här filmen riktar sig i första hand till våra unga. Kommunstyrelsens ordförande Leif Pettersson, vice ordförande HåGe Persson och social- och utbildningsnämndens ordförande Håkan Frank svarar på frågor om varför demokrati är viktigt och hur man som ung kan vara med och påverka.

Interaktivt seminarium och paneldiskussion på temat Demokratin, då, nu och framåt

Måndag 7 juni klockan 12.00,

Länken till mötet är https://youtu.be/amtN41mhUmA

Paneldebatt med Frida Hedström, projektledare för Ludvika kommuns värdegrundsarbete. Vi tar det stora och det lilla greppet om demokratin och för en dialog både om vad det betyder som politiskt begrepp men också hur vi agerar demokratiskt i vardagen.

Demokratideklarationen

7 juni

Maria Strömkvist, kommunfullmäktiges ordförande i Ludvika kommun, skriver på Ludvika kommuns Demokratideklaration.

Demokrativeckan Mustafa Hassan
Fira demokratin

Fira demokratin 100 år – på biblioteken i Ludvika 3-10 juni

  • Lästips på böcker i ämnet demokrati
  • Tidningen 8 sidor som är skriven på lätt svenska delas ut på biblioteken.
  • Fira demokratin 100 år – affischutställningar på biblioteket i Ludvika.

100 år med demokrati, allmän och lika rösträtt

Det är hundra år sedan Sverige blev en demokrati med allmän och lika rösträtt. Det firar Sveriges riksdag genom att levandegöra historien och lyfta olika tankar om demokrati i dag och i framtiden. Jubileumsåren som Riksdagen utlyste firas under 2018-2022.

17 december 1918 – Sverige ska införa allmän och lika rösträtt

Själva genombrottet för demokratin i Sverige inträffade under åren 1918–1922 i flera steg. Ett första avgörande steg togs av riksdagen en sen decembernatt 1918 när första världskriget just hade avslutats. Då den 17 december 1918 når riksdagens båda kammare en överenskommelse, Sverige ska införa allmän och lika rösträtt.

Reformen genomfördes efter en lång kamp och ett intensivt påverkansarbete där folkrörelserna hade stor betydelse. Beslutet ses som en milstolpe i den svenska demokratins historia.

September 1921 – Första demokratiska valet till riksdagens andra kammare

I september 1921 hölls det första demokratiska valet till riksdagens andra kammare. Rösträtten var allmän och lika, parlamentarismen etablerad och kvinnorna myndiga medborgare.

Över 2 miljoner nya väljare hade möjlighet att rösta fram ett nytt politiskt styre. Men det hade föregåtts av en lång kamp där en milstolpe var när Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR) bildades 1903 för att driva kampen för kvinnornas rösträtt, vilket i förlängningen också handlade om ett jämlikt medborgarskap.

Läs, lyssna, se och ladda ner material om demokrati

Vill du veta mer? Här har vi samlat länkar och material som du kan läsa, titta och lyssna på,

Sveriges riksdags webbsida med information om 100-årsjubileet

Forum för levande historia

Barnombudsmannen

Barnombudsmannen, Barnrätt i praktiken med mera. Här finns även barnkonventionen att ladda ner på svenska, engelska, dari, arabiska, somaliska, tigrinja och alla nationella minoritetsspråk samt dess variationer.

Funktionsrätt

Funktionsrätt Sveriges vision är ett samhälle för alla. Visionen definieras i Förenta Nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Funktionsrättskonventionen.

DemokratiAkademin

DemokratiAkademins nätverk består av skolor, kommuner, folkhögskolor, bildningsförbund, organisationer och företag över hela Sverige och innehåller enormt mycket kompetens om demokrati och mänskliga rättigheter i praktiken.

Ungdomar för mänskliga rättigheter/Youth for Human Ringts International

Texter på svenska och berättarröster i videos på engelska.

Internationella Ungdomar för mänskliga rättigheter (YHRI) är en ideell organisation som grundades 2001 av dr Mary Shuttleworth, en lärare som föddes och växte upp i Sydafrika under apartheidtiden och på nära håll såg de förödande verkningarna av diskriminering och bristen på grundläggande mänskliga rättigheter som idag har samarbetspartner över hela världen.

Så funkar Sverige (UR)

Demokrati i Sverige (NBV)

Rättighetscentrum Dalarna

Under fliken ”material” finns informationsfolder på svenska, engelska och arabiska, samt litteratur att beställa.

Kungliga bibliotekets webb Demokratin 100 år

Stockholms stad, Stockholmskällan


Kontakta oss

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen

kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: