Marknadsföring av evenemang

Du vet väl om att ni helt kostnadsfritt kan marknadsföra era evenemang?

Visit Dalarna

På Visit Dalarnas hemsida kan du anmäla evenemang. Länken finns längst ner på hemsidan visitdalarna.se Länk till annan webbplats..

Evenemang som finns med i Visit Dalarnas kalendarium visas även på kommunens hemsida.

I kalendariet visas endast svensk text. Ha gärna med informationen på engelska i era egna kanaler och på affischer för att nå en så bred målgrupp som möjligt.

Digitala informationsskyltar

Vid flera av infarterna till Ludvika kommun finns det digitala informationsskyltar. Infartstavlorna är försedda med textinformation som byts ut regelbundet.

Alla evenemang som visas på infartstavlorna hämtas från Visit Dalarnas kalendarium. Härifrån görs ett urval av de evenemang som ska visas.

Infartstavlornas digitala skylt ska användas för att:

 • Marknadsföra evenemang i kommunen av stort
  allmänt intresse och som kan leda till flera besök.
 • Marknadsföra Ludvika kommun övergripande som bostadsort, handelsplats med mera.
 • Informera om allvarliga samhällsstörningar.

Ljustavlan på Folkets hus

Ljustavlan på Folkets hus ska informera om arrangemang inom bland annat sport och kultur. Ljustavlan administreras av kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen.

Föreningar som vill upplysa om arrangemang kan mejla information till kultur.samhallsutveckling@ludvika.se, senast en vecka före önskad publicering. Vi tar gärna emot klara informationsblad. Budskapet börjar oftast visas två till tre dagar innan arrangemanget.

Följande information ska alltid ingå i underlaget:

 • Vad
 • När
 • Var

Följande prioritetsordning är bestämd för budskapen:

 1. Kommunens egna arrangemang.
 2. Föreningars arrangemang i kommunens lokaler och arenor. Föreningars arrangemang i andra lokaler och arenor.
 3. Företags arrangemang i kultur och fritids lokaler och arenor.

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen förbehåller sig rätten att välja vilka arrangemang som visas på skylten vid Folkets hus. Antalet meddelanden som visas under samma period varierar mellan 5 och 10 stycken.

Sociala medier

Sprid gärna informationen om evenemanget i sociala medier som Facebook och Instagram. Antingen via egna konton, i stora grupper eller både och. Det är ett snabbt
och enkelt sätt att nå ut. Håll koll på inlägget och svara på eventuella frågor om evenemanget.

Kontakta oss

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen

kultur.samhallsutveckling@ludvika.se
0240-860 00

Sidan uppdaterades: