På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Ansök om feriearbetare för sommaren 2019

Nu är det dags för er föreningar att anmäla ert intresse för att ta emot en eller flera feriearbetare sommaren 2019. Har din verksamhet möjlighet att vara en av dem som anställer en ungdom på deras första jobb?

Kontakta Maria Rosenberg, 0240-56 54 38, på Ludvika kommuns arbetsmarknadsenhet (AME) om du har frågor som rör feriearbete.

Så här går det till!

 • Fyll i formuläret nedan, senast den 28 februari.
 • Ludvika kommun, arbetsmarknadsenheten (AME) sammanställer alla platser.
 • Om det är många som anmäler sitt intresse att ta emot feriearbetare kommer ett urval att göras angående hur många var och en får ta emot. 
 • Annonsen kommer ut 4 mars på ludvika.se.
 • Ansökningstiden för ungdomarna är till och med 31 mars.
 • Ni väljer ut ungdomar, kallar och genomför intervjuer.

Viktigt att veta!

 • Ungdomen som anställs måste vara folkbokförd i Ludvika kommun
 • Född år 2001, 2002 eller 2003. Undantag kan göras för äldre ungdom om ungdomen är inskriven på ett gymnasieprogram år 1 eller 2.
 • Det måste finnas en arbetsledare/handledare närvarande på arbetsplatsen.
 • Feriearbetet får inte ersätta det ordinarie arbetet.
 • Arbetstiden vi ersätter är 6 tim/dag och max 90 tim/ungdom.
 • Arbetstiden ska vara dagtid, vardagar.
 • Ludvika kommun, arbetsmarknadsenheten (AME) ersätter er för lönekostnad, arbetsgivaravgiften och FORA försäkring.
 • Alla övriga kostnader betalas av er.
 • Ni ser till att tidrapporten fylls i, skrivs under och lämnas till den som betalar ut lönen i din förening.
 • Den som betalar ut lönen gör en sammanställning och skickar fakturan till Ludvika kommun, arbetsmarknadsenheten (AME), Box 184, 771 24 Ludvika.
 • De lagar och regler som finns ska följas, till exempel de som reglerar arbetsmiljö och arbetstid. Det är ni som arbetsgivare som har arbetsmiljöansvaret! Läs mer i AFS 2012:3länk till annan webbplats.
 • Ungdomen får endast arbeta en period/år.

Perioderna är tre veckor.

 • Period 1 vecka 24, 25 och 26. 10 juni-30 juni
 • Period 2 vecka 27, 28 och 29. 1 juli-21 juli
 • Period 3 vecka 30, 31 och 32. 22 juli-11 augusti


Bedriver ni någon ungdomsverksamhet? * (obligatorisk)


Bedriver ni någon ungdomsverksamhet?

Skriv en kort rubrik vad jobbet innebär, till exempel guide, service- och underhåll, ledare för fotbollsskola.

Skriv en kort beskrivande text om vad den anställde ska göra för typ av arbetsuppgifter.

Skriv plats och adress.

Skriv om ni har speciella krav, till exempel språkkunskaper.

Vilken/vilka perioder vill ni ta emot feriearbetare?


Multiple selection


Ange kontaktuppgifter till den som ungdomarna kan kontakta om de har frågor om jobbet.

Ange kontaktinformation dit ansökan ska skickas, till exempel en e-postadress

Arbetsmiljöansvar * (obligatorisk)


ArbetsmiljöansvarSidan senast uppdaterad: 2019-02-05

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N1.sitevision-cloud.net · 19/02 22:07:02