På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Ett möte där nya föreningen bildas

På ett möte när en förening ska bildas måste alla ha samma möjligheter att delta i diskussionen och påverka besluten.

Mötet bör ta upp följande uppgifter

Mötets öppnande

Någon av dem som sammankallat mötet, det vill säga ordföranden i den tillfälliga styrelsen hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

Dagordning

Det första man gör är att bestämma vilka ärenden som ska finnas med på dagordningen (gör gärna en lista med punkter i förväg).

Val av mötesfunktionärer

I början av mötet bestäms också vem som ska vara mötesordförande, sekreterare, justeringsman och rösträknare.
Mötesordförande är den som leder mötet, sekreteraren skriver protokoll med alla beslut. Justeringsmän läser igenom protokollet och kontrollerar att alla beslut är rätt och skriver sedan under protokollet. Även ordförande och sekreterare skriver under protokollet.
Rösträknare anlitas vid de tillfällen då mötesdeltagarna inte kan komma överens utan de måste rösta.

Föreningens namn

Ta beslut om föreningens namn.

Föreningens stadgar

Ta beslut om föreningens gällande stadgar.

Medlemsavgift

De som är med på mötet bestämmer hur stor medlemsavgiften ska vara. Därefter beslutas det varje år på årsmötet hur stor medlemsavgiften ska vara.

Val av ordförande i föreningen

Ordförande för föreningen väljs vid årsmötet.

Val av styrelseledamöter och suppleanter

Årsmötetsdeltagarna väljer styrelseledamöter och suppleanter (ersättare). Styrelsen fördelar uppdragen i styrelsen.

Val av valberedning

En valberedning består normalt av 3 - 4 personer och deras uppgift är inför det kommande årsmötet föreslå vilka personer som bör väljas till olika förtroendeuppdrag i föreningen så som ordförande, sekreterare, kassör.

En förenings första möte kan naturligtvis också innehålla diskussioner och andra frågor till exempel vilken verksamhet föreningen ska bedriva och hur den ska finansieras.

Det färdigskrivna och undertecknade protokollet från en förenings möte kommer att fungera som bevis att föreningen bildats. Det är därför viktigt att spara originalet.

Man måste också bestämma hur man upplöser föreningen. Vanligt är att man har två medlemsmöten efter varandra som beslutar samma sak. Man måste då reda ut vad som händer med föreningens skulder och tillgångar.

Sidan senast uppdaterad: 2012-09-03

Kontakta oss

Telefon: 0240-863 52
Öppettider:7.30-12.00, 12.45-16.15

Fritidskonsulent
Claes Pettersson 0240 - 863 52

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N1.sitevision-cloud.net · 21/07 12:42:32