På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Stadgar

En förening bör ha regler för sitt arbete. Dessa regler kallas stadgar. Här nedan finns några exempel på vad stadgarna bör innehålla.
1. Föreningens namn.
2. Mål och uppgifter i föreningen.
3. Vilken inriktning föreningens verksamhet ska ha.
4. Vilka personer som ska bli medlemmar i föreningen.
5. Hur man blir medlem i föreningen och hur man lämnar den.
6. Medlemmarnas rättigheter och skyldigheter.
7. På vilket sätt föreningen beslutar om medlemsavgifterna (normalt beslutas det på årsmötet)
8. Verksamhetsår - räkenskapsår (Under denna rubrik talar man om om föreningens verksamhetsår följer kalenderåret).
9. Regler för föreningsmöten och årsmöten.
10. När och hur man kallar till möten och årsmöten (minst 2 veckor i förväg).
11. Hur lång tid före ska medlemmarna skicka in sina motioner (förslag) till styrelsen.
12. Beslutsordning - Hur besluten ska fattas vid årsmöten och andra medlemsmöten. Enligt stadgarna måste minst två tredjedelar av de närvarande vara överens för att det ska kunna ta ett beslut. - När öppen och sluten omröstning ska användas. En öppen omröstning innebär att alla kan se hur medlemmarna röstar, tex vid handuppräckning. Vid sluten omröstning använder man röstsedlar där medlemmarnas beslut är hemligt.
13. Man måste även bestämma hur man gör för att ändra stadgarna, vanligt är att två medlemsmöten efter varandra måste fatta samma beslut för att kunna ändra i stadgarna eller på årsmötet. Dessutom måste två tredjedelar av styrelsen vara överens.

Sidan senast uppdaterad: 2011-03-27

Kontakta oss

Telefon: 0240-863 52
Öppettider:7.30-12.00, 12.45-16.15

Fritidskonsulent
Claes Pettersson 0240 - 863 52

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 22/07 15:04:08