På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Tidigare utställningar i Maskinhuset

Maskinhuset 2017

Maskinhust affisch 2017

14 juni – 6 augusti


Fe – grundämne 26 i det periodiska systemet

Ett ljudverk om järn

Ludvika kommun bjuder in till vernissage för sommarens utställning i Maskinhuset, Grängesberg torsdag den 29 juni kl.18.00-20.00. Presentatör är kulturnämndsordförande Sten G. Johansson.

Ludvika kommun har bjudit in en grupp konstnärer, både svenska och internationella för ett Artist-In-Recidenceprogram i Maskinhuset i Grängesberg sommaren 2017. Konstnärer från Central Saint Martins School of Arts and Design i London och Liljevalchs Hubb i Stockholm har tillsammans arbetat fram en utställning som konstnärligt undersöker några av de många betydelser järnet har och har haft för vår civilisation.

Efter en intensiv månads Artist-In-Recidenceprogram har de sex konstnärerna producerat ett platsspecifikt verk i Maskinhuset, en byggnad i hjärtat av Sveriges järnindustri. Ljud, ett uttryck som kan vandra mellan samtidskonst och historia, har använts för att utforska järnet som ämne. Konstnärerna har skapat ett ljudarkiv med ljud från järn, från människan, maskinerna, från hjärtslag, arbete och vattnet från den enorma gruvans sjuhundra meters djup under byggnaden. Utifrån de insamlade, manipulerade och redigerade ljuden har en stor ljudinstallation skapats.

Central Saint Martins är en världsledande konst- och designinstitution i London och medverkande elever är Eleanor Turnbull, Alexandre Saden, Helena de Pulford tillsamans med Kirsten Bertelsen, curator och konstnär. Medverkande konstnärer från Liljevachs Hubb är Sara Elggren och Jorun Jonasson.

Liljevalchs Hubb är en lokal för kreativa näringar med arbetsplatser för ett 30-tal yrkesverksamma konstnärer, skribenter, poeter, fotografer, musiker och filmare i Solna, norr om Stockholm. Den drivs gemensamt av kommunerna Stockholm och Solna. Curator för Liljevalchs Hubb och dess projekt är Johan Norling.

Sommarens utställning cureras och samordnas av konstnären Kirsten Bertelsen från Danmark i samarbete med Johan Norling och Anna Silfverin, kultursekreterare i Ludvika kommun, kultur- och fritidsförvaltning.

Maskinhusets Artist-In-Residenceprogram har skapats för att erbjuda konstnärer möjlighet att skapa i en ny miljö under en sammanhängande tid. Platsen Maskinhuset ska berikas av verksamheten och erbjuda besökarna att möta konsten och konstnärerna i det pågående arbetet.

Folder till utställningen. Titta här!PDF

 

English

June 29 – August 6

FE – atomic no. 26

An audio installation about Iron

Ludvika municipality invites you to the opening of the summer 2017 exhibition in the Maskinhuset, Grängesberg, Thursday June 29 from 18.00 to 20.00. This event will be introduced by the culture committee chairman, Sten G. Johansson.

Ludvika municipality has invited a group of artists, both Swedish and international, for an Artist-In-Residence program in the Maskinhuset in Grängesberg during the summer of 2017. Graduates from the Central Saint Martin's School of Arts and Design in London and Liljevalch's Hubb in Stockholm worked together to create an exhibition that artistically examines some of the many meanings iron has and has had for our civilisation.

After an intensive month's Artist-In-Residence program, the six artists have produced a site-specific piece in Maskinhuset, a building in the heart of Sweden's iron industry. Sound has been used to explore iron as a subject, an expression that can wander between contemporary art and history. The artists have created a sound archive in the Maskinhuset with sounds from iron, man, machines, heartbeat, work, and water from the huge mine that descends seven hundred meters deep under the building. The sounds were then manipulated and edited to form a collective audio installation.

Central Saint Martins is a world-class art and design institution in London and participating students are Eleanor Turnbull, Alexandre Saden, and Helena de Pulford. Contributing artists from Liljevalch's Hubb are Sara Elggren and Jorun Jonasson.

Liljevalchs Hubb is a space for creative industries containing workplaces for about 30 professional artists, writers, poets, photographers, musicians and filmmakers in Solna, north of Stockholm. It is run jointly by the municipalities of Stockholm and Solna. The curator of Liljevalchs Hubb and its project is Johan Norling.

The summer exhibition is curated and coordinated by artist Kirsten Bertelsen from Denmark in collaboration with Johan Norling and Anna Silfverin, cultural secretary in Ludvika municipality, cultural and leisure management.

The Maskinhuset Artist-In-Residence program has been created to allow artists to create in a new environment for a more lengthy period of time. The Maskinhuset will be enriched by this, and offer visitors the opportunity to meet the art and the artists while they are working on the current project.


 

Maskinhuset 2016

Maskinhuset 2016 Industrisemester

Maskinhuset 2016

Industrisemester 18 juni - 14 augusti


En konstutställning om arbete och fritid i ett postindustriellt samhälle.

 

Vernissage den 18 juni 12.00–18.00. Invigningstal av Mårten Castenfors kl. 14.00.

Både arbete och fritid blir det i Maskinhuset i Grängesberg i sommar. Tillsammans med Bergsslagssatsningen och Ludvika kommun arrangerar Liljevalchs Hubb utställningen Industrisemester där svenska och internationella konstnärer belyser dessa båda begrepp.

Industrisemester är en utställning om arbete och fritid och deras funktioner i ett samhälle i förändring. Vi möter här en rad svenska och internationella konstnärer som på olika sätt utforskar föreställningar kring arbete och fritid och deras samhällsbyggande, sociala och psykologiska roll.

Deltagande konstnärer är Matei Bejenaru, Chen Chieh-Jen, Kajsa Dahlberg, Ivan Melnichuk, Linnéa Sjöberg, Iris Smeds, Pilvi Takala, Marika Troili och Sandra Ylikangas. Med på vernissagen är Linnéa Sjöberg, Iris Smeds och Sandra Ylikangas.

Parallellt med utställningen presenteras också ett pedagogiskt program utformat i samarbete mellan curator, konstnärer och hantverkspedagog. Programmet bjuder in främst barn och unga vuxna, men även äldre besökare, att i konstens värld fundera över ämnen och frågor som har svårt att ta plats i andra rum. Vem är jag utan mitt arbete? Kan jag bli vad som helst? Torsdagar kl. 15 blir det särskilda aktiviteter för barn, med guidad tur och pyssel.

– Vi är alla glada över detta konstnärliga projekt i Grängesberg som tar Stockholm via Liljevalchs till vackra Bergslagen och däri ett synnerligen fruktbart samarbete mellan Ludvika kommun och Bergslagssatsningen, säger samstämmigt Mårten Castenfors, chef för Liljevalchs, Stina Stenberg, förvaltningschef för Kultur och fritid i Ludvika kommun samt Bergslagssatsningens projektledare Marie Östblom.

Liljevalchs Hubb är en lokal för kreativa näringar med arbetsplatser för ett 30-tal yrkesverksamma konstnärer, skribenter, poeter, fotografer, musiker och filmare i Solna, norr om Stockholm. Den drivs gemensamt av kommunerna Stockholm och Solna. Sedan 2015 har man även projekt på andra platser, i vintras exempelvis på konsthallen LUDA i S:t Petersburg. Curator för Liljevalchs Hubb och dess projekt är Johan Norling.

 

Maskinhuset 2015

2015 års utställning i Maskinhuset

Skörhet och stabilitet, 14 juni-15 augusti

Medverkande konstnärer var:

 • Bodil Hedlund
 • Mats Lodén
 • Pontus Ersbacken
 • Karin Jaxelius
 • Jan Röed
 • Ragnar Samuelsson
 • Thomas Tidholm
Foto:wizworks.se. Konstnär Mats Lodén

Mats Lodén. Foto: Wizworks.se

Karin Jaxelius

Karin Jaxelius. Foto: wizworks.se

Karin Jaxelius

Karin Jaxelius. Foto:wizworks.se

Bodil Hedlund

Bodil Hedlund. Foto: Wizworks.se

Bodil Hedlund

Bodil Hedlund. Foto: wizworks.se

Pontus Ersbacken

Pontus Ersbacken. Foto: wizworks.se


 


Maskinhuset 2014

2014 års utställning i Maskinhuset

Förändring och identitet, 15 juni –17 augusti

Medverkande konstnärer var:

 • Susanne Hangaard
 • Danka Jaworska
 • Roswitha Jonsson
 • Britt-Marie Rydberg
 • Frans van Bruggen
 • Mats Lodén

Maskinhuset, en funkispärla i Bergslagens industriarv öppnade sina portar för konst redan sommaren 2012. Tidigare rymde denna industribyggnad bland annat hissmaskineriet till Grängesbergsgruvan. Maskinhuset ingår i ett mindre samarbete med Avesta Art och meken i Smedjebacken som kallas Konstrum Bergslagen.


Maskinhuset 2013

2013 års utställning i Maskinhuset.

Fascinerande vittnesmål från en gruvligt aktiv industriell epok samsades med nutida konst.

Fem konstnärer ställde ut i den fantastiska lokalen som en gång var navet för Grängesbergs gruvdrift och bland annat härbärgerade hissmaskineriet. Fortfarande finns delar av inredningen kvar och i kombination med hisnande rymd och takhöjd liksom ett unikt ljusinsläpp genom de stora fönstren,  bidrar byggnaden med möjligheter för de konstnärer som nu hittat tillfälliga hem för sina verk.

De fem konstnärerna som ställde ut.

 • Siri Tollander
 • Jörg Jeschke
 • Gunnar Carl Nilsson
 • Kaarin Bonde Jensen
 • Svante Rydberg


Gunnar Karl Nillsons “Gräv där du står” ingår Ludvika kommuns stora konstsatsning ”Ljus”under sommaren 2013

Siri Tolanders konstverk skapar en stark kontrast gentemot den rustika utställningsmiljön.

En mindre utställning av gamla föremål från gruvdriften finns att beskåda i Maskinhuset.

Svante Rydbergs ”Öppet vatten 1 och 2” hittar en naturlig plats i Maskinhusets unika utställningsmiljö.

Utsnitt från ett av Kaarin Bonde Jensens konstverk.Sidan senast uppdaterad: 2019-04-23

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N1.sitevision-cloud.net · 21/07 12:44:55