På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Priser och stipendier inom kultur och fritid

Ludvikas kulturpriser och kulturstipendium är till för att uppmuntra kulturarbete i kommunen.

Ludvika kommuns kulturpris utdelas varje höst till en eller flera personer som gjort betydelsefulla insatser inom kulturområdet och har anknytning till Ludvika kommun.

Björkmanska kulturpriset utdelas i första hand till en Ludvikabo som gjort värdefulla insatser inom hembygdsvården, i andra hand till Ludvika musikskolas elever och i tredje hand till underhåll och drift av Cassels donations byggnad i Grängesberg.

Ludvika kommuns arbetsstipendium för kulturverksamhet är avsett att stödja och uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom skilda kulturella områden. Stipendiet avser kommande insatser och ska utgöra ett stöd för en kulturverksamhet som vederbörande är sysselsatt med eller avser att ägna sig åt.

Paljakopriset till Dan Anderssons minne skall användas till att uppmuntra unga kulturutövare till Dan Anderssons minne. Denna bygdepeng uppgår till 0,25% av den samlade bruttoersättningen för den el som vindkraftverket på Paljakoberget årligen inbringar.

Sidan senast uppdaterad: 2019-05-07

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 15/09 11:57:25