På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Björkmanska kulturpriset

Björkmanska kulturpriset - ur Stiftelsen Sven Björkmans och Inga Björkman Frisks kulturfond - utdelas årligen från fondens avkastning.

Björkmanska kulturpriset utdelas:
* I första hand till en Ludvikabo som gjort värdefulla insatser inom hembygdsvården.
* I andra hand till Ludvika musikskolas elever, dock ej enskild elev.
* I tredje hand till underhåll och drift av Cassels donations byggnad i Grängesberg.

Björkmanska kulturfonden förvaltas av Ludvika kultur- och fritidsnämnd som även utser kulturpristagaren.Kulturpristagaren utses efter skriftligt förslag från allmänheten och på förslag från kultur- och fritidsförvaltningen.Priset kan endast utdelas en gång till en och samma person.

Senast den 30 oktober varje år ska förslag på kulturpristagare vara Kultur- och fritidsförvaltningen, 771 82 LUDVIKA, tillhanda. Eller via e-post: kultur.fritid@ludvika.se  Förslagsställarens namn och adress skall anges.
Ytterligare upplysningar lämnas av kultursekreterare Susanne Eriksson,
0240-863 16.

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-12

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N2.sitevision-cloud.net · 16/07 18:20:16