På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Försäkring för barn, elever och ungdomar

Ludvika kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde.

En olycksfallsskada är en kroppsskada som man drabbas av genom våld mot kroppen som kommer utifrån. Vid en olycksfallsskada ska i första hand elevens eget försäkringsbolag kontaktas. Om eleven inte har någon egen försäkring är det kommunens försäkringbolag Protector Försikring som träder in. Den försäkring som kommunen har gäller bara vid olycksfallsskada, inte vid sjukdom.

Tänk på följande vid en olycksfallsskada

  • Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till Försäkringskassan.
  • Spara alla kvitton i original.
  • Behov av taxi till och från skolan på grund av olycksfallet skall vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare.
  • I intyget skall det stå mellan vilka datum som skolskjuts med taxi behövs.
  • Taxi beställs av försäkringsbolaget.

Skadeanmälan ska göras skriftligt, via e-post eller på bolagets hemsida:

Protector Försikring ASA
Skadeanmälan
Västra Trädsgårdgatan 15
111 53 Stockholm
08-410 637 00

E-post: skador@protectorforsakring.se

Skadeanmälan kan också göras på Protectors hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Relaterad information

Protectors hemsida - www.protectorforsakring.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan senast uppdaterad: 2019-03-18

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 15/09 07:47:14