På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Ansök eller säg upp plats

Ansökan till eller uppsägning av plats görs till
  • förskoleverksamhet (förskola, pedagogisk omsorg)
  • fritidshem (för skolbarn från förskoleklass)
Ansökan och uppsägning av barnomsorgsplats

 

Ansökan:

Uppsägning:

Förskola

Tidigast 6 månader före önskat startdatum

Sker automatiskt 31 juli det år barnet fyller 6 år och erbjuds plats i förskoleklass, annars 1 månad innan.

Pedagogisk omsorg

Tidigast 6 månader före önskat startdatum

Sker automatiskt 31 juli det år barnet fyller 6 år och erbjuds plats i förskoleklass, annars 1 månad innan

Fritidshem

1 månad före önskat startdatum.

Sker automatiskt när barnet fyller 13 år, annars 1 månad innan

 

Ansökan om plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem

Ansökan görs direkt på webben genom att du fyller i ett formulär. Information om hur du gör får du på "Min sida".

OBS! För 6-åringar som börjar förskoleklass till hösten och fortfarande behöver barnomsorg, ska platsen inte sägas upp. Nuvarande barnomsorgsplacering kommer automatiskt att övergå i en fritidshemsplacering på skolan från 1 augusti.

Om du är arbetslös eller har skuld till barnomsorgsverksamheten har du inte rätt till fritidsplacering.

När du tackar ja till ett erbjudande ska du även rapportera hushållets inkomst och placeringens schema. Det gör du genom att logga in på "Min sida".

När du fått en plats för ditt barn, betraktas schemat som en överenskommelse mellan familjen och kommunen. Tillfälliga förändringar av vistelsetiden kan du göra i samråd med personalen.

Frånvaro meddelas till personalen på avdelningen.

Vårdnadshavares tid för arbete/studier samt restid ska ligga till grund för vistelsetiden. Vid vårdnadshavares ledighet/semester ska barnet vara ledigt från förskolan/pedagogisk omsorg/fritidshemmet. Vid vårdnadshavares sjukdom är barnet på förskola/fritids såvida du inte själv väljer att barnet ska vara hemma.  

Vi kräver svar från båda vårdnadshavarna vid ett erbjudande om placering.

Överflyttning

Överflyttning görs i samma formulär som för ansökan. På sidan där du anger barnets personuppgifter anger du längst ner ”Typ av ansökan = Omplacering”.

Uppsägning av platsen

Uppsägning av plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem gör du genom att logga in på "Min sida". Har du inte e-legitimation finns blankett för uppsägning härlänk till annan webbplats.

Om tiden mellan två olika placeringar är mindre än 90 dagar kommer avgift att tas ut även för den lediga perioden. Det gäller:

  • vid byte från en förskola/fritidshem/pedagogisk omsorg till en annan,
  • vid byte från förskola/pedagogisk omsorg till fritidshem när barnet börjar förskoleklass
  • eller när plats på fritidshem sägs upp över sommaren.

Uppsägningstiden är en månad och tiden räknas från den dag uppsägningen kommer in till social- och utbildningsförvaltningens kansli. Avgift betalas under uppsägningstiden oavsett om barnet använder sin plats eller inte.

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-26

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15


Verksamhetschef Förskola
Ulrika Norberg Eriksson 0240-860 78

Barnomsorgshandläggare
Lunchstängt 12:00-13:00

Centrala Ludvika:
Helga Hellman 0240-862 92

Ytterområdet:
Lena Göransson 0240-866 38

Besöksadress
Social- och utbildningsförvaltningens kansli
Östra Storgatan 29, Ludvika

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 15/09 07:43:09