På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Förskolor - information

Förskoleverksamheten är den första grundstenen i det svenska utbildningssystemet och verksamheten styrs av förskolans läroplan, Lpfö 98(2010).  

För placering inom förskoleverksamheten gäller allmänt att:

  • Barnet ska vara minst ett år.
  • Barnet ska vara folkbokfört  i Ludvika kommun.
  • Barn, vars föräldrar är arbetssökande eller föräldralediga enligt föräldraledighetslagen (1995:584) för vård av annat barn har rätt till förskoleverksamhet 3 timmar per dag 5 dagar i veckan eller 5 timmar per dag 3 dagar i veckan. Tiden förläggs mellan 08.00-14.00.      
  • Ingen skuld till förskoleverksamheten får finnas.
  • Ett barn kan enbart ha en förskoleplats inom kommunen.
  • Förskolornas ordinarie öppettider är kl 6:30-18:30.

Allmän förskola för 3-5-åringar

Från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år har barnet rätt till allmän förskola om minst 525 timmar om året och får därmed tillgång till pedagogisk verksamhet.

Tiden förläggs till förmiddag under skolans läsårstider och gäller 3 timmar per dag 5 dagar i veckan.

Den allmänna förskolan är avgiftsfri och lunch ingår inte.

Rätten gäller inte vid placering i pedagogisk omsorg.

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-25

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15


Verksamhetschef Förskola
Ulrika Norberg Eriksson 0240-860 78

Barnomsorgshandläggare
Lunchstängt 12:00-13:00

Centrala Ludvika:
Helga Hellman 0240-862 92

Ytterområdet:
Lena Göransson 0240-866 38

Besöksadress
Social- och utbildningsförvaltningens kansli
Östra Storgatan 29, Ludvika

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 15/09 11:58:05