På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Lokal arbetsplan för Biskopsnäsets förskola

Normer och värden


 

Kommunala mål


Flickor och pojkar ges lika utrymme och möjlighet till inflytande.
Flickor och pojkar ska ges möjlighet att pröva på och utveckla förmågor och intressen utan begränsning av stereotypa könsroller.
Alla signaler om kränkning av elever tas på allvar och utreds oavsett om kränkningen utförts av skolans personal eller av elever.

Verksamhetens mål


Lika som de kommunala målen.
 

Åtgärder för utveckling


Fortsatt arbete med Lions Quest.
Likabehandlingsplanen ska göras klar.
Föräldrarfoldern med information om förskolans likabehandlingsarbete ska göras klar.

 

Kunskaper, utveckling och lärande


 

Kommunala mål


Andelen barn inom rektorsområdet med tillräckliga kunskaper i svenska i årskurs 5 ökar.
Andelen barn som når VG och MVG i svenska i årskurs 9 ökar.
Det sammanlagda meritvärdet för barn som lämnar årskurs 9 ökar.
Andelen behöriga till gymnasiet ökar.
Andelen barn som går ur grundskolan och har datorkunskaper motsvarande datorkörkortets nivå D ökar.
Samtliga barn får undervisningen formad efter sina förutsättningar, behov och kunskapsnivåer.
Alla barn i behov av särskilt stöd har ett individuellt utformat åtgärdsprogram.

Verksamhets mål


Medvetet arbeta med språket.
Medvetet använda matematik i olika situationer.
Arbeta med teknik i verksamheten.

Åtgärder för utveckling


Fortsätta att utveckla matematik och teknik i förskolan.
Fortsätta att arbeta med Lions Quest.
Fortsätta att uppmärksamma betydelsen av grov/finmotorisk träning.
Fortsätta att arbeta medvetet med visuellkommunikation, bilder och konkret material.

 

Ansvar och inflytande


 

Kommunala mål


Barnen deltar i ökad utsträckning i planeringsprocessen och påverkar sin egen undervisning och arbetsmiljö.
Som ett led i barnens demokratifostran ska klass- och elevråd fungera och tas på allvar av skolledning, personal och barn.
Det ska finnas väl fungerande forum där föräldrar kan komma in och påverka på ett positivt sätt.
Skolans personal ska informera så att föräldrar och barn förstår skolans mål, innehåll och arbetssätt.
Flickor och pojkar ska ges lika utrymme och möjlighet till inflytande.
 

Verksamhetens mål


Lyhörda och flexibla vid barnens egna förslag och idéer.
Barnmöten med de äldre barnen.

Åtgärder för utveckling


Planera in regelbundna barnmöten.
Fortsätta att arbeta tillsammans med föräldragruppen.
Fortsätta att aktivt bjuda in föräldrar att delta i verksamheten.
Fortsätta att arbeta med dokumentation på förskolan.

Sidan senast uppdaterad: 2016-05-02

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Förskolechef
Karin Nilsson 0240-866 97

Handläggare
Gunilla Nygren 0240-864 38

Expeditionens öppettider
8:30-12:00 13:00-16:00

Fler kontaktuppgifter

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N1.sitevision-cloud.net · 22/02 15:25:44