På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Lokal profil för Biskopsnäsets förskola

Verksamhetsidé för Marnäs förskoleområde

 

  • Verksamheten

Vår verksamhet genomsyras av ett demokratiskt klimat där barn och vuxna trivs,
är trygga och känner glädje tillsammans varje dag.
Vi på Hillängens förskola (inom Marnäs förskoleområde) arbetar för att varje barn och alla vårdnadshavare ska känna sig trygga tillsammans med oss.

  • Normer och värden

Värdegrunden är en viktig del i vardagsarbetet och den genomsyrar hela verksamheten.
Pedagogerna samtalar varje dag om hur en god kamrat skall vara t.ex vid måltider, under lek och i samlingar.
Vi har en årlig plan för Likabehandling/plan mot diskriminering och kränkande behandling som hjälper oss att kontinuerligt utvärdera och utveckla detta arbete.

  • Utveckling och lärande

Vi strävar efter att varje barn tillsammans med pedagogerna får utvecklas utifrån sina förutsättningar och behov. Detta sker under lustfyllda former med leken som grund.
Vi respekterar och tar tillvara varandras olikheter. Att vi är, tycker och tänker olika är en tillgång.
Möten mellan många olika kulturer och många olika språk, är en särskild tillgång i vår förskola.
Den pedagogiska verksamheten bygger på övertygelsen om att barnen är kompetenta.
Och förskolans uppdrag är att ge dem förutsättningar för ett livslångt lärande.
Förskolan lägger stor vikt vid barnens språkutveckling och arbetar medvetet med högläsning och berättande.
Barnens språkutveckling stimuleras i den dagliga verksamheten även genom bland annat sång-, ramsor, sagor, samtal, TSS (tecken som stöd) och bilder via ett datorprogram (inprint).
Vi har modersmålsstödjare till vår hjälp för de stora språkgrupperna.
Vi använder oss av digital pedagogisk dokumentation med hjälp av det digitala verktyget Unikum för att uppfatta barnens olika lärprocesser samt deras lärande och utveckling.
Därefter utmanas barnen till att komma vidare i sitt lärande.
För att reflektera tillsammans med barnen använder pedagogerna sig av olika tekniska hjälpmedel som t. ex. lärplatta och projektor/bildskärm.
Pedagogerna samarbetar över avdelningarna med gemensamma teman där barnens inflytande och delaktighet har stor betydelse.
Vi har tillgång till specialpedagog/talpedagog som ger råd och stöd till arbetslagen. Vår förskola har utmärkelsen "Grön Flagg".
På alla avdelningar arbetar pedagogerna med olika teman varje termin, där barnen får lära om olika viktiga saker för att värna om vår jord.
NTA som står för Natur och Teknik för Alla.
Barnen får prova naturvetenskap på ett lustfyllt sätt.
Vi vill lägga grunden för barnens fortsatta lärande och utveckling.
Därför uppmuntrar vi barnen till att vara nyfikna, testa och våga prova saker. Förskolans pedagoger är stolta över sitt arbete och arbetar för att barnen ska minnas sin förskoletid med glädje.

  • Förskola/hem

Vårdnadshavarna får i lagom doser, via Unikum, ta del av sitt barns vardag och då och då kunna se hur deras barn lär och utvecklas.

Sidan senast uppdaterad: 2016-06-28

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Rektor
Karin Nilsson 0240-866 97

Handläggare
Gunilla Nygren 0240-864 38

Expeditionens öppettider
8:30-12:00 13:00-16:00

Fler kontaktuppgifter

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 15/09 11:57:31