På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Lokal profil för Gonäs förskola

Förskolan är belägen ca 7 km från centrala Ludvika i en trevlig och lantlig miljö i byn Gonäs.


I augusti 2016 flyttade Blötbergets förskola till Gonäs, samtidigt utökades förskolan med ytterligare en avdelning. Förskolan består nu av tre avdelningar med sammanlagt 51 barn i åldrarna 1-5 år. Här arbetar fem förskollärare, en fritidspedagog, fyra barnskötare samt två kokerskor.

Våra öppettider är: 06:30 - 18:30

I vår utbildningsverksamhet prioriterar vi:

  • Språk, genom att samtala, sjunga, läsa, rim och ramsor. Från hösten 2019 har förskolan tagit fram en egen språkplan.
  • Lek, genom att stödja och ge barnen möjligheter att lära och utvecklas genom lek. Vi ser leken som en mycket betydelsefull del av lärandet.
  • Motorik, genom att både i fria och styrda aktiviteter erbjuda barnen goda förut-
    sättningar att öva sig motoriskt. Detta gör vi med rörelselekar och gymnasik, både ute och inne. Vi har även planerad skogsverksamhet, som främjar grovmotoriken.

I olika former av skapande verksamhet tränas finmotoriken.

Vi delar ofta in barnen i mindre grupper, för planerade veckoaktiviteter, såsom sång/musik, läsning, rörelse, skapande och skogsaktiviteter.

Vi arbetar temainriktat och utgår i stor utsträckning från barnens intressen och behov.

Social kompetens anser vi är viktigt för barnen och vi övar och utvecklar oss ständigt i detta i lek och aktiviteter. Vår målsättning är att ha en god relation till både barn och vårdnadshavare, man ska känna trygghet, trivsel, respekt och del-
aktighet under vistelsen på vår förskola.

Grön Flagg

Vi arbetar sedan våren 2017 med att nå utmärkelsen Grön Flagg. Vi kommer att arbeta med olika teman som har med hållbar utveckling att göra. Grön Flagg ingår i ett miljönätverk inom stiftelsen Håll Sverige Rent.
Är ni nyfikna kika in på Grön Flagglänk till annan webbplats.

Ta gärna kontakt med oss för mer information eller ett besök.

Välkomna!


Text

Sidan senast uppdaterad: 2019-09-04

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15


Rektor
Lars-Erik Bång
0240-56 58 19

Handläggare
Helena Wallman
Erica Karlsson, tjänstledig
0240-56 58 20

Avdelning 1
0240-56 58 39
070-248 93 68

Avdelning 2
0240-56 58 89
070-253 61 58

Avdelning 3
0240-56 58 83
070-280 70 75

Fler kontaktuppgifter

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 15/09 11:55:19