På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

NTA i förskolan

Naturvetenskap och teknik för alla

Vi arbetar med NTA på förskolan. Det är ett arbete med syfte att stimulera nyfikenhet och att öka intresset för naturvetenskap och teknik. Arbetet ska utgå från barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Barnens utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska vara grunden för arbetet.

- Glädje

- Upptäcka

- Experimentera

- Utforska

I temat Luft, vatten samt jämföra och mäta arbetar man främst med följande mål:

Förskolan ska sträva efter att varje barn

- tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,

- utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar

- utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

- utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

- utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

- utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

- utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,

- utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.


Sidan senast uppdaterad: 2016-04-28

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7.30-12.30, 13.00-16.00

Rektor
Ann-Sofie Gunnarsson
0240-56 58 90

Handläggare
Ghazala Awan, vikarie
Marianne Syrén Engström
0240-861 75

Fler kontaktuppgifter

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 15/09 12:30:33