På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Lokal profil för Lyckans förskola

Förskolan Lyckan har två avdelningar, avd 1 för de yngre barnen och avd 2 för  lite äldre barnen. Avdelningarna har tillsammans 42 barn. De olika avdelningarna kan ha lite olika aktiviteter och regler anpassade efter barnens mognad och ansvarstagande.

I förskolan arbetar:
Förskollärare
5 Barnskötare

I förskolans kök tillagas alla måltider av kökspersonalen.

Lyckan är en partnerskola anknuten till Högskolan Dalarna, vilket innebär att vi har lärarstudenter knutna till oss.

Vår verksamhet är målstyrd.

Allt vi gör i rutinsituationerna, grupp aktivitet och i bemötandet av varje barn gör vi med tanke på skolverkets strävans mål och de prioriterade områdena i våra styrdokument.

Våra prioriterade områden är:

  • Den fria leken
  • Språket
  • Motoriken

Alla människors lika värde genomsyrar hela verksamheten. Vi arbetar med att få gruppkänsla och med att lära oss att visa respekt och ta hänsyn till varandra. Vänta på sin tur och bli en bra kamrat. Vi tänker på att använda rätt begrepp när vi samtalar med barnen. Vi gör miljön så inspirerande och rolig som möjligt så att barnen kan upptäcka, utforska och få nya kunskaper.

Vi dokumenterar barnens lärande och sättet de får kunskap på genom att fotografera, samtala, observera och reflektera. 

En stor del av dagen tillbringas utomhus, det ger barnen möjlighet att träna sina motoriska färdigheter naturligt, samtidigt som det stimulerar fantasin och kreativiteten. Där ges också möjlighet att utforska naturen och bidrar till en bättre hälsa.

På förskolan finns barn från olika kulturer, vilket gör att vi medvetet satsar på barnens språk utveckling. Vi använder tecken som stöd, rim, ramsor, rytmik, rörelse och sånglekar.

I de dagliga rutinerna och övrig verksamhet stimuleras det matematiska tänkandet samt barnens sociala kompetens.

I den skapande verksamheten tar vi tillvara barnens naturliga nyfikenhet. Den stimuleras genom att använda drama lekar, sagor, färg och form, olika material, sång och musik. 

Dagsrutiner för förskolan Lyckan

6.30                            Förskolan öppnar.

7.30                            Frukost.

                                   Fri lek inne.

9.30                            Gruppaktiviteter: inne eller ute.

Barnen är indelade i grupper efter ålder och mognad. Frukt serveras under förmiddagen.

11.00                          Lunch

Efter maten är det vila i vagn eller på madrass. Saga eller lugn aktivitet för de       som är vakna. Fri lek ute eller inne.

14.30                          Mellanmål

                                   Fri lek ute eller inne

18.30                           Förskolan stänger.

Relaterad information

Relaterade länkar
Relaterade länkar

Sidan senast uppdaterad: 2018-12-21

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15


Rektor
Anna-Karin Samuelsson
0240-56 58 36

Handläggare
Carina Persson
0240-861 24

Avdelning 1
0240-862 15
070-251 68 75

Avdelning 2
0240-864 01
070-251 88 62

Fler kontaktuppgifter

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N2.sitevision-cloud.net · 17/07 16:36:58