På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Lokal profil för Nyhammars förskola

På Nyhammars förskola arbetar vi med pedagogisk dokumentation.
Vi arbetar i projekt utifrån barnens intressen.
Vi satsar på en stimulerande och kreativ miljö.
Föräldras delaktighet är viktigt för oss.
Vi använder oss av föräldraaktiv inskolning.

Vi arbetar med pedagogisk dokumentation. Varje barn har sin egen pärm, där den enskildes utveckling dokumenteras. Barnet själv kan lätt se sina framsteg och pärmen används som underlag vid utvecklingssamtal. Detta synliggör lärandet, beskriver verksamheten i ord och bild och gör pedagogernas arbetssätt synligt.

Vi arbetar i projekt utifrån barnens intressen, där barnens idéer står i fokus. Där vävs matematik, språk, kreativitet och skapande in. Vi pedagoger är medforskare och tillsammans driver vi projekten framåt. Vi vill ge barnen större chans att påverka sin vardag, vi lyssnar in och ger barnen valmöjlighet.

Vi satsar på kreativt, icke färdigt material för att stimulera fantasin i leken. Vi strävar också efter att allt material skall finnas tillgängligt och nåbart för barnen, vilket ger frihet, ansvar och en tilltro till barnens förmåga. Miljön ska vara varierande, stimulerande och anpassad efter barngruppen och barnens intressen.

Föräldrars delaktighet är viktig för oss, vi har bland annat utarbetat gemensamma ordningsregler på våra föräldramöten. Vi vill tillvarata föräldrars erfarenheter och intressen. Kom gärna hit, visa och berätta. Ni är viktiga för oss!

Vi använder oss av föräldraaktiv inskolning. Före barnets inskolning träffar vi föräldrarna på ett inskolningssamtal, där vi berättar om vår verksamhet och ni får tillfälle att samtala om ert barn.
Under inskolningen är du som förälder med under hela dagen och deltar i verksamhetens alla delar tillsammans med barnet för att skapa trygghet.

Vi tar emot studiebesök från andra förskolor, där vi berättar om vårt arbete med pedagogisk dokumentation, bildspel på hur vi arbetar i projekt tillsammans med barnen och rundvisning på förskolan som visar på hur vi organiserar den pedagogiska miljön.

Sidan senast uppdaterad: 2016-05-03

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Rektor
Åsa Timonen 0240-56 56 44

Handläggare
Helena Wallman
Erica Karlsson, tjänstledig
0240-56 58 20

Fax 0240-64 06 44

Fler kontaktuppgifter

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 15/09 07:47:03