På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Östansbo förskola

Trygghet, glädje och förtroende. Med dessa hörnpelare som grund, bedriver elva pedagoger en verksamhet i ständig utveckling och förändring, utifrån våra barngruppers behov.

I arbetslaget sker fortlöpande diskussioner och reflektioner utifrån de utmaningar och möjligheter som möter oss varje dag.
Som i alla förskolor i Sverige bedrivs verksamheten enligt riktlinjerna i skolverkets Läroplan för förskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Med denna som grund har varje förskola möjlighet att skapa sin egen profil, sitt eget sätt att arbeta mot  de mål som finns för vår verksamhet. Under några år har vi på Östansbo förskola arbetat intensivt med att utveckla vår verksamhet och i detta arbete har vi valt att fokusera på barnens lärande miljö och på den pedagogiska dokumentationen.

Lärande miljö

Vår strävan är  att skapa en lärandemiljö som i så hög grad som möjligt lockar till lek, samspel, kreativitet och upptäckarlust.
Vi tror på barnets egen inneboende lust att lära och vill ge alla barn en chans att själva söka kunskap tillsammans med oss pedagoger i stället för att  vi pedagoger levererar "färdiga svar".
Vi vill att det  ständigt ska finnas spännande, utmanande och roligt material tillgängligt för barnen. Det finns alltid en möjlighet att förändra möbleringen på avdelningarna och valet av lekmaterial när barnens behov ändras.

Pedagogisk dokumentation

Pedagogisk dokumentation, som vi ser det, innebär att man dokumenterar (antecknar, fotograferar mm) det som sker i förskolan och låter detta bli grunden för den fortsatta verksamheten. Det viktiga är att dokumentationen synliggörs för alla. Barn, pedagoger och föräldrar.                                                                                För det enskilda barnet innebär det en möjlighet att se sin egen utveckling och sitt lärande. Samtidigt visar vi också barnen, att deras lek och inlärning är viktig och vi tror att detta leder till en ökad tilltro till den egna förmågan.
Pedagogerna  får, genom att reflektera och diskutera runt det insamlade, ett mycket viktigt verktyg för att utveckla och förbättra verksamheten.
Föräldrarna får en möjlighet till insyn i vad som  händer på förskolan och ett samtalsämne med barnen kring deras lärande.

Grön Flagg

Östansbo förskola erhöll 2012 Grön Flagglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, ett internationellt certifikat för förskolor och skolor och ett verktyg för att arbeta handlingsinriktat med hållbar utveckling. Vår handlingsplan omfattade i ett första steg området Livsstil och hälsa och har sedan utvidgats till att omfatta Klimat och energi och senast Närmiljö. Vår handlingsplan hittar du under Lokala dokument. Sidan senast uppdaterad: 2019-04-30

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Besöksadress

Bilvägen 4, Ludvika

Postadress

Skolvägen 1

771 42 Ludvika

Rektor

Anna-Karin Samuelsson 0240-56 58 36

Handläggare

Carina Persson 0240-861 24

Avdelningarna

Nyckelpigan 0240-866 14, 070-252 07 41
Trollsländan 0240-864 75, 070-252 38 61
Myran

Fastighetsskötare


Kök

0240-864 76

Web

www.ludvika.se/ostansbo_fs

E-post

sun.lorensberga@ludvika.se


Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 22/07 09:58:36