På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Lokal profil för Pluto förskola

Pluto förskola öppnades 1990. Förskolan är belägen i kvarteret Pluto i centrala Ludvika. Förskolan består av en avdelning som har plats för 18 barn i åldrarna 1-5 år. Våra öppettider är kl. 6:30-16:30.

På förskolan Pluto lägger vi stor vikt vid utevistelse både i närmiljö och i skog och natur. I personalgruppen finns utbildade Mulle- Knopp- och Knytteledare. Vi tycker det är viktigt att barnen får möjlighet till lek och upptäckande inte bara i förskolemiljön, utan även i natur- och närmiljön. Vi promenerar ofta iväg för att utforska miljön runt omkring oss. Målet kan var allt från skogen till besök på bilblioteket.

Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande i en verksamhet som är rolig, trygg och lärorik. Det skall vara en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen skall förskolan skapa bästa möjliga förutsättningar för att vare barn utvecklas rikt och mångsidigt. Vi strävar efter att anpassa verksamheten för alla barn, de skall få möjlighet till att utvecklas efter egna förutsättningar och behov. Vi arbetar med leken som grund genom att stimulera, utmana och utveckla barnens egna tankar och idéer. Vi är måna om att ge barnen tid och utrymme för fri lek. Det innebär att vi försöker att inte avbryta leken i onödan och att vi delar in barnen i mindre grupper såväl för- som eftermiddag. Vi försöker vara lyhörda för vad barnen spontant visar intresse för och på så sätt ge dem mer inflytande över sin tid på förskolan.

Återkommande aktiviteter är sång- språk- och sagosamlingar, skapande verksamhet och rörelselek, där vi har möjlighet att använda Vasaskolans gymnastiksal.

Gården vid förskolan Pluto

Sidan senast uppdaterad: 2016-05-03

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Tf rektor
Barbara Rudh 0240-860 20

Handläggare                                       Helena Ekrot  0240-864 41  

Fler kontaktuppgifter

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 15/09 07:47:34